Přehled akcí

Akce realizované v roce 2017

Instalace pítka na budovu u hřiště

Regenerace parčíku, výsadba nového záhonu a keřů

Výměna odpadních rour kuchyně  budovy na areálu 

Nová informační mapa obce se stojanem v parčíku

Nový pasport místních komunikací

Zaplacena první etapa projektu kanalizace

 

 

Akce realizované v roce 2016

Výsadba živého plotu u místa na tříděný odpad

Výsadba nového vánočního stromu v parku

Zadání zpracování studie na odkanalizování obce

Schválení pořízení nového Územního plánu obce

Zakoupení nového notebooku na OÚ

Oprava místních komunikací postřikem

Oprava propadlé kanalizace u kaple

Výměna dvou plynových topidel v místnosti OÚ

 

Akce realizované v roce 2015

Oprava kaple, mikrovlnné vysoušení oltáře

Vyroben znak a vlajka obce

Obnova místních komunikací asfaltovým turbo postřikem směr Hýk a centrum obce

Nové informační vitríny

Vybudování místa na tříděný odpad - brigádnicky

Obložení stěn na chodbách OÚ

Vymalování chodeb a kulturní místnosti OÚ

Oprava zdí a vymalování budovy na sportovním areálu

Výměna zářivek v budově sportovního areálu

Oprava čekárny – centrum obce

Oprava betonového břehu potoka - brigádnicky

Bagrování a modelace břehů potoka v centru obce

Nový lineární pohon zvonu

Nová elektroinstalace v kapli - brigádnicky

Přeložka nadzemního pětivodičového elektrického vedení u kaple do 1 závěsného kabelu

Výměna vchodových dveří OÚ

Oprava okapů na budově OÚ

Dosadby živého plotu kolem hřiště

Výsadby zeleně za obcí – dvě plochy na obecním pozemku

 

Akce realizované v roce 2014

Dokončení stavby vodovodu

Zavedena pitná voda na OÚ a sportovním areálu

Oprava mostku na místní komunikaci - Sušírna

Oprava veřejného osvětlení u domu Fojtíkových, výměna sloupů, přidány 2 sloupy směrem do Hýka

Zakoupen nový ohřívač vody na OÚ a areál

Rekonstrukce a oprava úklidové místnosti na OÚ

Úklid a vymalování šatny

Dostavba chodníku směrem na Výkleky

Oprava dešťové kanalizace směrem na Lazníky

Dosadba živých plotů u hřiště

Dobrovolnicky zakryty 3 kanálové vpusti po krádeži

Výstavba trojhrazdy na dětském hřišti - dobrovolnicky

Podřezání kaple

Nákup nového čerpadla do studny u Havlíčků, oprava a instalace – dobrovolnicky

 

Akce realizované v roce 2013

Zahájení stavby vodovodu

Oprava kanálových vpustí, vybudování nové u domu pí Pokorné

Zakoupeny rolety do kulturní místnosti

Vymalování knihovny, nový koberec, oprava počítače

Dodán nový ohřívač vody do kuchyně OÚ, myčka

Zakoupení nového počítače na OÚ

Vytvořeny 4 architektonické studie na úpravu obce a jejich nemovitostí - zdarma

Dosadba živých plotů kolem hřiště

 

Akce realizované v roce 2012

Počátkem října byla dokončena výstavba dětského hřiště. Ve výběrovém řízení bylo vybráno 8 herních prvků a odpočivný lavičkový set fy Tomovy parky. Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na MMR, které přispělo částkou 386 920,- Kč, zbytek celkové ceny herních prvků do 443 418,-Kč doplatila obec. Zemní práce, kačírek , geotextilie, beton, doprava byl ve výši 54 572,- Kč a dobrovolná práce občanů byla ohodnocena autorizovaným technikem na 126 913,- Kč.

Díky dotaci ve výši 65 557,- Kč, kterou přispěl SFŽP z Programu péče o krajinu, byla dosázena a obnovena historická třešňová alej podél cesty parc. č. 823/23 směrem k Tršicím a Velkému Újezdu. Bylo vysázeno 68 ks mladých třešní a 17 ks dubů. Výsadba stála celkem 77 126,- Kč.

Na podzim jsme se připojili k rekonstrukci osvětlení obce Lazníky, které rekonstruovaly svoji část na Svrčově. My jsme v naší části na Pančavě opravili a vyměnili staré výbojky za úspornější sodíkové, došlo k celkové rekonstrukci objímek a skříně. Při této výměně pomáhal pan Jiří Maňák bez nároku na odměnu. Nové světlo bylo přidáno k domu Havlíčkových.

Byla opravena kanalizační vpusť u hasičské zbrojnice a vystavěna nová u domu pí. Pokorné.

Lazníčský sportovní klub LaSK vybudoval víceúčelové sportovní hřiště, které slouží všem občanům obce.

 

Akce realizované v roce 2011

Odstranění omítek a vymalování OÚ.

Projektová dokumentace na vodovod

..............................................................

Realizované akce od osamostatnění obce Lazníčky dne 1.1.1991 do roku 2010

1991 Výměna kanalizačních rour z 40 cm na 60 cm od jímky u Tomanových a napojení na kanalizaci u has. zbrojnice. Nový vjezd včetně kanal. rour za domem č. 13.

1992 Oprava obec. cest v délce 4,8 km dvěma postřiky a dvěma posypy. Penetrační postřiky a posypy na hřišti.

1993 Položený asfaltový koberec na hříšti 450 m2. Brigádnicky zdarma vybudovaná  žumpa včetně odpadů.

1994 Dokončení budovy na hřišti fy TOMA, která beze změny slouží do dnešního dne na jednotlivé akce a to z důvodu, že voda neodpovídá ČSN. Výměna svítidel veřejného osvětlení z 250 watů na 70 watů. Zhotovená čekárna na zastávce autobusu na Pančavě.

1995 Rekonstrukce sociálního zařízení a nové schodiště v býv. škole.

1996 Nová fasáda na býv. škole a  oprava fasády na kapli.

1997 Plynofikace obce.

1998 Plynofikace obec. budov ( býv. škola, has. zbroj a budova na hřišti). Položená zámková dlažba před býv. školou. Nové dveře v kapli.Zakoupen na obecní úřad počítač.

1999 Vybavení nové kanceláře OÚ nábytkem. Kobercem a žaluziemi je vybavená i společenská místnost v I. patře. Vymalování interiéru kaple. Vrácená částka občanům za plynové přípojky v celkové výši 345.000,-Kč.
2000 Opálení starého laku a natření oken v býv. škole. Natření okapových žlabů na kapli.

2001 Oprava sochy panny Marie. Oprava obec cesty do Hambálku v délce 500 m ( 2x postřik, 2x posyp).

2002 Nová fasáda na čekárně a hasičské zbrojnici se svatým Floriánem. Započalo se stavbou skladu nářadí. Zhotovené základy.

2003 Dokončená stavba skladu nářadí. Opravena dešťová kanalizace včetně nového vyústění do potoka, ( u č.p. 72). Usazení rigolníků od p. Marie k domu č. 13.

2004 Postaven Altán pro muzikanty fy Ká STAV, Karel Klimek. Odizolování vlhké zdi na budově býv. školy. Zhotovení splávků v potoku u hřiště.

2005 Postaveny dvě nové informační skříňky vedle čekárny. Stavba vodovodu I. etapa v hodnotě 2.169.034,-Kč. Vydána kniha „Dějíny obce Lazníčky“.

2006.    Oprava požární nádrže oprava výpustě, zabetonování části uvolněných kamenů a celkové vyspárování. Zakoupena sekačka na trávu za 139 000,-Kč. Zavedení  plošného vysílání internetu pro občany. Umístění směrovacích tabulí Hambálek, Hýk, Pančava. Oprava místní komunikace do Hýka tryskovou metodou. Oprava veřejného osvětlení, postavení tří nových sloupů za Fojtíkovým.

2007 Rekonstrukce kulturní místnosti včetně zázemí v budově č. 35 (dolní třída), v částce 671.000,- Kč.

2008 Dokončení rekonstrukce kuchyňky v býv. škole. Nová kuchyňská linka, výdejová okna. Restaurování sochy panny Marie, kříže a nová okna v kapli vše za 260 000,-Kč. Oprava místní komunikace Pačlavice a Pančava, vybavení parčíku lavičkami, stromy a keři kolem požární nádrže  za 1 450 000,-Kč.
2009 Rekonstrukce veř. osvětlení Hýk. Zakoupení nových koberců do kaple.

2010 Výměna oken za plastová v budově obec. úřadu v ceně 360.000,- Kč. Rekonstrukce el. vedení  v I. patře obec. úřadu.

Zahájení stavby vodovodu

Oprava kanálových vpustí, vybudování nové u domu pí Pokorné

Zakoupeny rolety do kulturní místnosti

Vymalování knihovny, nový koberec, oprava počítače

Dodán nový ohřívač vody do kuchyně OÚ, myčka

Zakoupení nového počítače na OÚ

Vytvořeny 4 architektonické studie na úpravu obce a jejich nemovitostí - zdarma

Dosadba živých plotů kolem hřiště

http://www.kr-olomoucky.cz/

 MAS MORAVSKÁ BRÁNA

 Mikroregion Pobečví 

KONTAKT

Obecní úřad LAZNÍČKY
Lazníčky 35
751 25 Veselíčko

Tel.: 581 033 033
Mobil: 774 072 076
Email: obec@laznicky.cz
Web: www.laznicky.cz

Úřední hodiny
Úterý: 8:00 – 12:00
         14:00 - 18:00
Pátek: 8:00 - 10:00

GPS: 49°32'40.552"N, 17°27'37.653"E

mapa >>

Kontakt ke stažení ve formátu PDF:

kontakty obce ke stažení.pdf

Sídlo obecního úřadu

obecni urad.jpg

Úvodní stránka

www.laznicky.cz

Názory občanů

Chcete se podělit o svůj názor s ostaními?
Chcete napsat svůj názor na dění v obci, na různé akce, na cokoliv, co se nás v Lazníčkách přímo dotýká? Napište nám a my váš názor zveřejníme. Zveřejňujeme výhradně názory psané slušnou formou a podepsané celým jménem pisatele.
Názory občanů najdete v samostatné sekci se stejným názvem.
Své názory pište na email mistostarosty:

mistostarosta@laznicky.cz

Napište starostce

Máte nějaké otázky na starostku nebo jí chcete sdělit svůj názor? Napište jí zde:

starostka@laznicky.cz

Stáhnout Adobe Reader

Program na čtení dokumentů ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Návštěvnost stránek

106605