Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Domovní části kanalizace Lazníčky!

Domovní části kanalizace Lazníčky!Datum konání:
31.1.2024

Povolování domovních částí přípojek splaškové kanalizace Lazníčky.

(tj. odpadní trubka od domu k čerpací šachtě)

Jak bylo zmíněno již před zahájením stavby kanalizace, stavební úřad dle stavebního zákona vyžaduje Územní rozhodnutí (povolení) i na domovní části kanalizace – tj. odpadní trubka z domu do čerpací šachty. Snažili jsme se vyjednat výjimky, aby finanční zátěž pro občany byla co nejmenší, ale stavební zákon je neúprosný. Pro nás to znamená, že povolení domovní části se týká všech.

V této souvislosti je třeba zajistit projektovou dokumentaci k domovní části kanalizace včetně příslušných příloh a vyjádření a podat žádost o Územní rozhodnutí na stavební úřad. Cena projektové dokumentace na domovní část kanalizace se pohybuje v rozmezí 4 až 5 tisíc Korun v případě samostatného zpracování. Platba za projektovou dokumentaci a poplatku za správní řízení je již záležitostí majitelů domů! Při hromadném zpracování zprostředkovaným obcí Lazníčky se cena sníží. Cena pro hromadné zpracování v Lazníčkách je v jednání s projektanty. S obstaráním projektové dokumentace a podáním žádosti o Územní rozhodnutí nabízí pomoc Obecní úřad. Na základě udělené Plné moci starostce veškerou administrativu zajistíme.

Pro občany, kteří by chtěli své povolení řešit prostřednictvím obce, nabízíme možnost zaplacení zálohy ve výši 2 000 Kč (1 000 Kč správní poplatek za Uzemní rozhodnutí a 1 000 Kč záloha na projektovou dokumentaci). Vyúčtování zálohy proběhne do 31.12.2024.

Zájemci, kteří chtějí povolení řešit prostřednictvím Obecního úřadu, nechť se ozvou na tel. č. starostky 774 072 076 nebo email: obec@laznicky.cz v termínu co nejkratším.

Dále prosíme všechny majitele domů v Lazníčkách, kteří ještě nezahájili přípravu elektrického vedení k přípojce kanalizace, nechť neprodleně začnou. Během měsíce února již začnou pracovníci Presskanu montovat čerpadla do připravených šachet. Podmínkou je mít vyhotovenou revizi elektrického vedení k přípojce!

Děkujeme