Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Druhá etapa úplné uzavírky silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd.

Druhá etapa úplné uzavírky silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd.



Datum konání:
10.6.2024
Datum ukončení:
31.12.2024
Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy
a výlukové jízdní řády naleznete také zde:
https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku
-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/ 

Vážení,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že s platností od 10. 6. 2024 dochází k přechodu na druhou etapu úplné uzavírky silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd.

V příloze přikládáme pracovní verze výlukových jízdních řádů linek 891343, 891344, 345 (890345, 891345), 891347, 891349, 891350, které jsou tímto úsekem uzavírky nově dotčené. Bohužel s ohledem na ostré obraty v oběhu vozidel a komplikovanost objízdné trasy jsou předložené výlukové jízdní řády pouze k nahlédnutí a v této podobě budou předloženy ke schválení Dopravnímu úřadu. Jakmile budou jízdní řády schválené, budou Vám obratem zaslány. Dále přikládáme mapu umístění zastávek pro II. etapu.

V souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti obce Daskabát bude zavedena nová zastávka Daskabát,rozc. na odpočívce u silnice II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Níže přikládáme popis trasování spojů dotčených linek:

Linka 891343

Na spojích této linky dochází pouze k drobným časovým úpravám v průběhu jednotlivých spojů.

Linka 891344

Spoje č. 3, 5, 7, 317, 319 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 41 budou veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 2, 8, 14, 20, 316 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc.- II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 15 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. v náhradní poloze, kde bude končit trasu.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 18 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast.. – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro.  – II/437 a dále bude pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 9, 10, 11 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 6 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,dol.zast. – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 333 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc. – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 12, 22 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast.  nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 345 (890345, 891345)

Spoje směrem na Velký Újezd budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje směrem na Olomouc budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc.- II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje 7, 17, 37, 46, 225, 306, 329, 334, 345, 335 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 150 m dále na parkoviště před BWF Restaurant k náhradnímu označníku, kterou budou obsluhovat pouze vybrané spoje provádějící závlek do obce Daskabát.

V souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti obce Daskabát bude zavedena nová zastávka Daskabát,rozc. na odpočívce u silnice II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Z provozních důvodů byly spoje této linky jedoucí trasu Olomouc – Hranice rozdělené na dva spoje v zastávce Lipník n.Bečvou,aut.st.. Oba spoje po rozdělení původního pojede jedno vozidlo, pro cestující není nutné přestupovat.

Linka 891347

Spoje č. 3, 20, 22, 25, 26, 28, 34, 52 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Přáslavice,,Bistro nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 8, 9, 11, 21, 33, 51, 88, 99 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje č. 7 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,radnice po silnici III/4366 – III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec, kde bude končit trasu.

Spoj č. 12 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,Kocourovec po silnici II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc. a dále bude pokračovat dle platného JŘ.

Linka 891349

Spoje č. 9, 10, 17 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 323 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc. – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 7 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. v náhradní poloze, kde bude končit trasu.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 2 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – MÚK D35 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí.  a dále bude pokračovat dle platného JŘ.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 18 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891350

Spoje č. 2, 3, 6, 7, 301, 314 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.   

Informace o uzavírce včetně výlukových jízdních řádů naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

přílohy:

lV_0000345

lV_0891343

lV_0891344

lV_0891347

lV_0891349

lV_0891350

Daskabát,dol.zast..png

Daskabát,rozc..png