Drobečková navigace

Úvod > Obec > Opravy a investice > Vodovodní přivaděč Pančava 2020 > Dopis občanům Pančavy

Dopis občanům Pančavy

Vážení obyvatelé Lazníček -Pančavy!

Ráda bych Vás informovala o započetí stavby vodovodního přivaděče na Pančavě.

Realizátor stavby- firma Rl-STAV, PRESSKAN s.r.o.,která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu, již započals přípravou stavby a počátkem května začne s pracemi v místní komunikaci na Pančavě. Je důležité, v době kdy se bude na komunikaci Ill. třídy pracovat, přivést zároveň odbočky k Vašim nemovitoste m a budete-limít zájem na vybudování přípojky firmou Ri­ stav, spojte se se stavbyvedoucím firmy panem Vitoulem,který Vám na realizaci přípojek, včetně typu šachty, která je v podmínkách Va K Přerov, může podat cenovou nabídku. Po ukončení prací a vyspravení vozovky nebude obcí povoleno její opětovné rozkopání a dodatečné připojování.

Telefonní kontakt na pana Radana Vitoula je: 774 020 117

Na přípojky zatím územní souhlas nemáme, nicméně projektová dokumentace je hotová a zhotovitel stavby ji obdržela odbočení může realizovat. Bohužel stále chybí k podání žádosti některá vyjádření státních orgánů a institucí a také doposud nemám některé platby  od občanů Pančavy za vyřízení projektové dokumentace a územního souhlasu, přestože smlouv u s obcí podepsali. Musím se

v tomto případě zeptat, jak velký byl tedy z jejich strany zájem  o přivedení vody? Všichni občané

s trvalým bydlištěm stvrdilisvým podpisem,že vodu chtějí a budou ji odebírat. Pokud by se takto nestalo, obec by o dotaci nežádala. Tato stavba bude neúměrně drahá vzhledem k počtu obyvatel Pančavy a velmi zatíží rozpočet Lazníček, proto bych očekáva la mnohem vstřícnější přístup od některých trvale bydlících obyvatel Pančavy.

Další informace k projektu:

Obec obdrží dle Rozhodnutí ze SFŽP ( Státní fond životního prostředí) 80"Ai dotaci na vybudování vodovodu v extravilánové části ( v projektu objekt označený jako SO 1). tj. 2 409 260 Kč s DPH. Tato část se vysoutěžila ve výběrovém řízení za 2 895 406,88 Kč. Zbylých 20"Ai části uhradí ze svého rozpočtu.

 Druhá - nedotovaná část 502, hlavní řad v místní komunikaci, byla vysoutěžena za 1278 488, 12 Kč. K tomuto se musí připočítat další náklady na projektovou dokumentaci, technický dozor, hydrogeologický průzkum, koordinátora BOZP, autorský dozor, platby Pozemkovému úřadu za zábor pozemků pro přípojky a jiné poplatky. Celková suma bude známa po ukončení realizace.

Realizátor firmy RI-STAV, PRESSKAN s.r.o„ která nabídla nejnižší nabídkovou cenu,již započal

s přípravou stavby a počátkem května zahájí výkopové práce v místní komunikaci. S tím je spojeno budování odbočení pro přípojky k Vašim nemovitostem. Je důležité v době kdy se bude na komunikaci Ill. třídy pracovat, přivést odbočky k Vaš im nemovitostem. Od okamžiku ukončení prací a vyspravení vozovky nebude obcí povoleno její opětovné rozkopání.

VaK Přerov ve svém stanovisku k přivaděči  přímo určuje ukončení navrtávacích pasů ve vodoměrných šachtách HUTIRA MODULO na pozemcích majitelů.

Pro další informace se můžete obrátit na starostku: 774 072 076 anebo na stavbyvedoucího firmy pana  Vitoula.

Při stavbě dojde samozřejmě k různým omezením,dbejte prosím na svoji bezpečnost! Děkuji Vám.

V Lazníčkách 23.4.2020

Dagmar Kubzová, starostka