Události, akce 2011

Druhé video z vánoční výstavy 6.12.2011

Druhé video z vánoční výstavy 2011

Video z koncertu sólistů MDO v Lazníčkách

Video z koncertu sólistů MDO v Lazníčkách

Video z rozsvěcení vánočního stromu v Lazníčkách 3.12.2011

Rozsvěcení vánočního stromu v Lazníčkách 2011

Rozsvěcení vánočního stromu 3.12.2011

V sobotu 3.12.2011 od 17:00 hodin proběhlo v naší obci rozsvěcení vánočního stromu. Rozsvítit ho přišel Večerníček, program zahájila a přítomné přivítala starostka obce Dagmar Kubzová, následně zazpívala vánoční koledu sólistka Moravského divadla Olomouc, občanka naší obce Lea Vítková. Dále měly připravený kulturní program děti z Mateřské školy Výkleky pod vedením paní učitelky Zdeny Švarcové. Bylo připraveno velmi chutné občerstvení v masité, sladké i tekuté formě.
Jsme rádi, že na toto historicky první rozsvěcení vánočního stromu v naší obci, přišlo mnoho občanů Lazníček i návštěvníků z okolních obcí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci této vydařené akce.

Otevřít další fotografie zde.

Vánoční strom 2011_01Vánoční strom 2011_02Vánoční strom 2011_03

Koncert sólistů Moravského divadla Olomouc 26.11.2011

V sobotu 26.11.2011 proběhl v kulturní místnosti obecního úřadu v naší obci již druhý koncert sólistů Moravského divadla Olomouc. Zpívali Lea Vítková (občanka naší obce) a Jiří Přibyl za klavírního doprovodu Milady Jedličkové. Zúčastnilo se mnoho obyvatel naší obce i sousedních obcí. Všichni jsme si užili příjemný večer plný krásných melodií a adventní atmosféry. Po skončení koncertu se uskutečnilo malé posezení s vystupujícími umělci. Všichni budeme na tento krásný večer rádi vzpomínat.
Děkujeme členkám kulturního výboru i dalším obyvatelům za přípravu a pomoc při organizaci tohoto koncertu, za přípravu výborného občerstvení po koncertě a Štolcarům za zapůjčení kvalitního hudebního nástroje.
Vystupujícím umělců děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další společné setkání v Lazníčkách.

Video z koncertu bude k dispozici v brzké době.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

Koncert 2011_01Koncert 2011_02Koncert 2011_03

Pečení perníků a vizovického pečiva 25.11.2011

V pátek 25.11.2011 proběhlo v naší obci pečení perníků a vánočních ozdob z vizovického pečiva. Děti různého věku si za pomoci maminek a dalších žen z obce vytvořily perníky a ozdoby, které si následně odnesly domů. Tato akce byla předznamenáním blížících se vánoc, stejně jako probíhající vánoční výstava, kterou můžete navštívit i o tomto víkendu.
Za přípravu dnešního pečení děkujeme členkám kulturního výboru i všem dalším ženám, které se aktivně podíleli na přípravě těsta i pečení perníků.

Další fotografie si můžete prohlédnou zde.

Perníky 2011_01Perníky 2011_02Perníky 2011_03

Video z vánoční výstavy 22.11.2011

Vánoční výstava 2011

Video z pochodu broučků a světlušek za pokladem 17.11.2011

Pochod broučků a světlušek za pokladem

Pochod broučků a světlušek za pokladem 17.11.2011

Večer 17.11.2011 proběhl v naší obci a jejím okolí pochod broučků a světlušek za pokladem. Zúčastnilo se mnoho dětí se svými rodiči, s sebou si nesli lampiony a různá světýlka. Všichni si užili krásný výlet ve tmě, jehož trasa byla vyznačena hořícími svíčkami. V cíli pochodu děti hledaly poklad, po jehož nalezení se jim dostalo sladké odměny.
Děkujeme členkám kulturního výboru a paní Martině Boháčkové za přípravu dobrodružného večerního výletu.

Další fotografie otevřít zde.

Pochod 11_2011_01Pochod 11_2011_02Pochod 11_2011_03

Video z vánočního hračičkování 12.11.2011

Video z vánočního hračičkování

Vánoční hračičkování 11.11.2011

V pátek 11.11.2011 proběhlo v naší obci v prostorách obecního úřadu druhé hračičkování s dětmi - tentokrát vánoční. Děti i dospělí vyráběli vánoční ozdoby, adventní svícny a další vánoční výzdobu. Všichni měli radost z povedených výrobků.
Děkujeme kulturnímu výboru za přípravu této akce, hlavně pani Vaškové za mnoho inspirací pro tvorbu, pani Maňákové a pani Švarcové za občerstvení a péči o přítomné. Jsme rádi, že přišlo tolik malých i velkých občanů naší obce.

Další fotografie otevřít zde.

Vánoční hračičkování 01Vánoční hračičkování 02Vánoční hračičkování 03

Dosadba a úprava stromků na obci

Specializovaná firma provedla po obtížných jednáních starostky s firmou Vodafone dosadbu stromků podél hřiště. Vodafone financoval výsadbu a měl povinnost o tyto stromky pečovat. Následně starostka a pracovnice obecního úřadu provedly ostříhání stromků po celé délce podél potoka. Místostarosta provedl ostříhání jehličnatých stromků podél silnice na Zákřov a za pomoci kluků Zdařilových (děkujeme velkému za pomoc a malému za to, že ho nechal pomáhat) a pani Martiny Boháčkové přesazení smrku v těsné blízkosti informační tabule do řady dalších smrků na druhém konci. Odstranění tohoto stromku ze stávajícího místa požadovali již delší dobu opakovaně plynaři, protože stromek byl vysazen nad vedením plynu. Z tohoto důvodu musí být odstraněn také stromek za sochou Pani Marie.
K úpravám/ostříhání uvedených stromků jsme přistoupili po konzultacích s odborníky. Cílem je, aby stromky vytvořily živý plot a díky pravidelnému střihu byly od země pěkně husté. Smrky na obci současně nesmí být příliš vysoké, aby neohrožovaly elektrické vedení, pod kterým jsou vysázené.

Fotografie z dosadby a úpravy stromků na obci.

Stromky u hřiště 01Stromky u hřiště 02Stromky na obci 02

Hračičkování s dětmi 27.10.2011

Ve čtvrtek 27.10.2011 se v místnosti obecního úřadu uskutečnilo první Hračičkování s dětmi. Rodiče, hlavně maminky, s dětmi si užili společné tvoření krásných výtvorů z přírodních materiálů - z toho, co dává nádherně barevná příroda na podzim. Dík za podařenou akci patří především paní Ireně Vaškové a paní starostce Dagmar Kubzové, které ostatní učily, jak co tvořit a paní Marcele Švarcové za zajištění občerstvení.

Další fotografie otevřít zde.

Hračičkování s dětmi 2011_01Hračičkování s dětmi 2011_02Hračičkování s dětmi 2011_03

Drakiáda v Lazníčkách 21.10.2011

V pátek 21.10.2011 proběhla v Lazníčkách drakiáda. Zúčastnilo se mnoho dětí se svými rodiči. I když zpočátku bylo úplné bezvětří, po výstupu na kopec nad obcí se mírně rozfoukal vítr a děti si mohly užít pouštění draků. Poté, co přestalo foukat se všichni přesunuli na kulturně-sportovní areál, kde bylo možné opéct si klobásy nebo se zahřát teplým čajem. Celá akce se vydařila, poděkování patří členkám kulturního výboru a všem, kteří jim pomáhali s přípravou drakiády i následného občerstvení.

Otevřít další fotografie z drakiády.

Drakiada 2011_01Drakiada 2011_02Drakiada 2011_03

Sportovní odpoledne v Lazníčkách 15.10.2011

V sobotu 15.10.2011 uspořádal sportovní klub LaSK v Lazníčkách sportovní odpoledne se zajímavými disciplínami, při kterých se všichni zúčastnění dobře bavili.

Otevřít další fotografie ze sportovního dne.

Sportovní odpoledne 2011 / 1Sportovní odpoledne 2011 / 2Sportovní odpoledne 2011 / 3

Dožínky Sušice 17.9.2011

V sobotu 17.9.2011 obec Sušice s velkou podporou MAS Záhoří-Bečva obnovily zašlou slávu a tradici dožínek v obci. Sušice je součástí stejného Mikroregionu Pobečví jako Lazníčky, za naši obec se zúčastnila starostka Dagmar Kubzová s rodinou.

Otevřít další fotografie.

Dožínky Sušice 2011_01Dožínky Sušice 2011_02Dožínky Sušice 2011_03

Rozloučení s prázdninami 3.9.2011

V sobotu 3.9.2011 v odpoledních hodinách proběhlo na kulturně-sportovním areálu rozloučení s prázdninami. Počasí nám přálo, děti i dospělí se dobře bavili. Děkujeme všem za účast a kulturnímu výboru za skvěle zorganizovanou akci. Dětem přejeme dobrý vstup do nového školního roku a těšíme se na další podobné akce.

Zobrazit další fotografie.

Rozloučení s prázdninami 2011_01Rozloučení s prázdninami 2011_02Rozloučení s prázdninami 2011_03

Sběr nebezpečného odpadu 3.9.2011

V sobotu 3.9.2011 proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Občané tuto příležitost využili a nakupila se opravdu pěkná hromada nebezpečného odpadu.
Jsme rádi, že občané naší obce třídí odpad.
Děkujeme vám za to.

Sběr nebezpečného odpadu 2011_01Sběr nebezpečného odpadu 2011_02Sběr nebezpečného odpadu 2011_03

Mše svatá v Lazníčkách 27.8.2011

Dnes proběhla v kapli v Lazníčkách mše svatá, která se zde koná jednou za rok. Po mši se uskutečnilo setkání věřících a dalších občanů obce v zasedací místnosti obecního úřadu, spojené s malým pohoštěním a posezením, společným popovídáním a zavzpomínáním.
Chceme vyjádřit poděkování zvláště Věrce Kubíkové, která opakovaně pomohla s přípravou jak akce Mikroregionu, tak s přípravou a obsluhou po mši. V této souvislosti patří dík také Ivaně a Katce Kubíkovým.

Otevřít další fotografie zde.

Mše 2011 01Mše 2011_02Mše 2011_03

Oprava a malování kanceláře obecního úřadu 20.7.2011

Pracovnice obecního úřadu, členové zastupitelstva a jejich rodinní příslušníci provedli svépomocí odstranění plesnivé omítky v chodbě a kanceláři obecního úřadu a vymalování kanceláře. Věříme, že prostředí obecního úřadu bude nyní zdravější a příjemnější nejen pro pracovnice obecního úřadu, ale také pro všechny občany a další návštěvníky, kteří přijdou na obecní úřad.
Dík patří všem, kteří se na této akci podíleli.

Další fotografie otevřít zde.

Před opravou OÚ_01Před opravou OÚ_02Po opravě OÚ

Foto Lazníček z nadhledu 28.6.2011

Pani Marta Ocelková nám zaslala fotografie Lazníček z nadhledu. Zveřejňujeme je a děkujeme.

další fotografie otevřít zde

Lazníčky z nadhledu-Ocelkova01.JPGLazníčky z nadhledu-Ocelkova02.JPGLazníčky z nadhledu-Ocelkova03.JPG

Procházka Olomoucí s průvodcem 26.6.2011

V neděli 26.6.2011 se zájemci z naší obce a příznivci vydali na procházku Olomoucí s průvodcem. Všichni jsme zažili krásný výlet plný zajímavého a poutavého povídání o historii i současnosti Olomouce, trvající více než 4,5 hodiny. Určitě si nyní budeme v Olomouci všímat některých věcí, okolo kterých jsme dříve chodili bez povšimnutí a budou se nám vybavovat poutavé příběhy vážící se k jejich historii. Znovu jsme měli možnost si uvědomit, jak důležitou roli sehrávala Olomouc v minulosti naší země i okolních států a že žijeme v blízkosti velmi zajímavého a důležitého města.
Velké poděkování za zorganizování celé akce patří pani Zdeňce Švarcové. Děkujeme.

další fotografie z této akce naleznete zde

Olomouc s průvodcem 01.JPGOlomouc s průvodcem 02.JPGOlomouc s průvodcem 03.JPG

Arabela team v Hlubočkách 18.6.2011

Fotbalový klub Hlubočky ve spolupráci se sportovní agenturou Arabela uspořádal zábavnou show v rámci oslav 65ti let od založení 1. fotbalového klubu v Hlubočkách. Akce se uskutečnila v sobotu 18. června 2011 a pro nás jí fotograficky zdokumentoval Jiří Navrátil. Děkujeme.
Více o Arabela teamu najdete na www.arabelateam.cz

Fotografie z akce Arabela team v Hlubočkách

Arabela Team Hlubočky 2011_01.JPGArabela Team Hlubočky 2011_02.JPGArabela Team Hlubočky 2011_03.JPG

Výstava ČSCH 18.-19.6.2011

Ve dnech 18.-19.6.2011 proběhla v kulturně-sportovním areálu naší obce výstava ČSCH ZO Výkleky.

Fotografie z výstavy zde

Výstava ČSCH-18-06-11_01.JPGVýstava ČSCH-18-06-11_02.JPGVýstava ČSCH-18-06-11_03.JPG

Přistání horkovzdušného balonu 16.6.2011

V těsné blízkosti naší obce přistál dne 16.6.2011 v 18:50 horkovzdušný balon.
Toto přistání fotoaparátem zdokumentoval pan Jaroslav Švarc, Lazníčky 65. Děkujeme a rádi zveřejňujeme tyto fotografie.

Další fotografie zde

Přistání balonu 16-06-11_01.JPGPřistání balonu 16-06-11_02.JPGPřistání balonu 16-06-11_03.JPG

Dětský den v Lazníčkách 12.6.2011

V neděli 12.6.2011 proběhl od 14:00 hodin v naší obci dětský den. I přes proměnlivé a občas deštivé počasí se sešlo hodně dětí s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Program zahájilo vystoupení dětí z MŠ Výkleky, které předvedly pod vedením pani učitelky Švarcové velmi pěkný program doprovázený dlouhým potleskem všech přítomných. Program probíhal podle aktuálního počasí buď na hřišti nebo v budově kulturně-sportovního areálu, kde děti soutěžily v různých soutěžích pod střechou a následně byly odměněny velmi pěknými, ručně vyráběnými medailemi.
V průběhu dětského dne starostka obce seznámila děti s možností vybudovat dětské hřiště a vyzvala je, aby na připravené archy papíru kreslily své představy a přání, jak by si své hřiště představovaly.
Všichni, děti i dospělí, prožili příjemné odpoledne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne a se všemi účastníky se těšíme na další společné akce v Lazníčkách.

Další fotografie najdete zde

Dětský den 2011 - 01Dětský den 2011 - 02Dětský den 2011 - 03

Vítání občánků 10.6.2011

V pátek 10.6.2011 proběhlo v naší obci vítání občánků. Přesněji vítání jedné nové občanky - Markétky Březovské. Přišla se podívat početná rodina a přátelé. Předškolní děti pod vedením pani Zdeňky Švarcové recitovaly básničky, zpěvem program doprovodila pani Lea Vítková. Jménem obce novou občanku přivítala starostka pani Dagmar Kubzová. Celý program vítání organizačně připravil kulturní výbor obce Lazníčky a průběhem provázela pani Stanislava Čecháková.
Markétko vítej mezi námi.

další fotografie zde

Vitani obcanku_pametni list_BrezovskaM.pdf

Vítání-Markéta Březovská 01.JPGVítání-Markéta Březovská 02.JPGVítání-Markéta Březovská 03.JPG

Valná hromada Mikroregionu Pobečví proběhla v Lazníčkách 8.6.2011

Ve středu 8.6.2011 proběhla v budově Obecního úřadu v Lazníčkách Valná hromada Mikroregionu Pobečví. Zúčastnili se zástupci všech obcí mikroregionu s výjimkou jedné obce. Celé jednání probíhalo v plodné a příjemné atmosféře, ke které přispělo také organizační zabezpečení zástupkyněmi pořadatelské obce. Všichni zúčastnění odjížděli spokojení a věříme, že se k nám do Lazníček budou rádi vracet.

Fotografie z valné hromady zde

Vedení MikroregionuStarostka pořádající obceValná hromada Mikroregionu Pobečví

Cyklovýlet mikroregionem Pobečví, 21.5.2011

Naši občané se zúčastnili společného cyklovýletu organizovaného Mikroregionem Pobečví. Vše se výborně vydařilo, počasí přálo i když občas strašilo bouřkovými mraky. Trasa vedla přes Lazníky, Radvanice, (Veselíčko, Osek - tuto část jsme si přidali oproti původně plánované trase) do Radslavic. Zde se v areálu střelnice konaly různé soutěže - jízda na tandemu (dvojkole), slalom na tříkolce, závody na chůdách, střelba z pistole a z malorážky. Naši obec reprezentovala dvě družstva se střídavými úspěchy. Zvláštní ocenění patří především všem zúčastněným dětem, které byly po celou dobu plné pohybu a ještě zvládly v pohodě cestu domů a vyšlapaly úspěšně všechny kopce z Radslavic přes Buk do Lazníček.

Další fotografie otevřít zde.

Cyklovylet_110521_1.JPG[1].jpg800x600.jpgCyklovylet_110521_3.JPG[1].jpg

Velikonoce v Lazníčkách, 25.4.2011

Malí chlapci i dospělí muži chodí v naší obci na velikonoce s tatarem a navštěvují dívky a ženy, aby žádná z nich "neuschla".

Další fotografie zde

Velikonoce_1.JPGVelikonoce_2.JPGVelikonoce_3.JPG

Výroční členská schůze včelařů 27.2.2011

Základní organizace Velký Újezd o.s., kde jsou i včelaři z Lazníček.

Výr. čl. schůze00001.bmpVýr. čl. schůze00002.bmpVýr. čl. schůze00003.bmpVýr. čl. schůze00004.bmp

Výr. čl. schůze00005.bmpVýr. čl. schůze00006.bmpVýr. čl. schůze00007.bmpVýr. čl. schůze00008.bmp

Výr. čl. schůze00009.bmpVýr. čl. schůze00010.bmpVýr. čl. schůze00011.bmpVýr. čl. schůze00012 (1).bmp

Výr. čl. schůze00013 (1).bmpVýr. čl. schůze00014 (1).bmpVýr. čl. schůze00015 (1).bmpVýr. čl. schůze00016 (1).bmp

Výr. čl. schůze00017 (1).bmpVýr. čl. schůze00018 (1).bmpVýr. čl. schůze00019 (1).bmpVýr. čl. schůze00020.bmp

Hodová zábava 21.1.2011

Hody u příležitosti svátku Sv. Fabiána a Šebestiána.

Hod. Zábava00001.jpgHod. Zábava00002.jpgHod. Zábava00003.jpgHod. Zábava00004.jpg

Hod. Zábava00005.jpgHod. Zábava00006.jpgHod. Zábava00007.jpgHod. Zábava00008.jpg

Hod. Zábava00009.jpgHod. Zábava00010.jpgHod. Zábava00011.jpgHod. Zábava00012.jpg

Hod. Zábava00013.jpgHod. Zábava00014.jpgHod. Zábava00015.jpgHod. Zábava00016.jpg

Hod. Zábava00017.jpgHod. Zábava00018.jpgHod. Zábava00019.jpgHod. Zábava00020.jpg

Hod. Zábava00021.jpgHod. Zábava00022.jpgHod. Zábava00023.jpgHod. Zábava00024.jpg

Dětský karneval 22.1.2011

DĚTSKÝ KARNEVAL00011.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00002.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00003.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00004.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL00005.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00006.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00007.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00008.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL00009.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00010.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00011[1].jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00012.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL00013.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00014.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00015.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00016.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL00017.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00018.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00019.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00020.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL00021.jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00012[1].jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00013[1].jpgDĚTSKÝ KARNEVAL00024.jpg

http://www.kr-olomoucky.cz/KÚ Ol. kraje podpořil z programu POV 2018 projektovou dokumentaci na ČOV a kanalizaci obce Lazníčky

-----------------------------------

logo sfžp.png-

----------------------------

MAS MORAVSKÁ BRÁNA

 ---------------------------Mikroregion Pobečví ---------------------------

KONTAKT

Obecní úřad LAZNÍČKY
Lazníčky 35
751 25 Veselíčko

Tel.: 581 033 033
Mobil: 774 072 076
Email: obec@laznicky.cz
Web: www.laznicky.cz

Úřední hodiny:
Pondělí:  08:00 - 11:30

             13:00 - 17:00
            

GPS: 49°32'40.552"N, 17°27'37.653"E

mapa >>

Kontakt ke stažení ve formátu PDF:

Kontakty pdf

Sídlo obecního úřadu

obecni urad.jpg

Úvodní stránka

www.laznicky.cz

Názory občanů

Chcete se podělit o svůj názor s ostatními?
Chcete napsat svůj názor na dění v obci, na různé akce, na cokoliv, co se nás v Lazníčkách přímo dotýká? Napište nám a my váš názor zveřejníme. Zveřejňujeme výhradně názory psané slušnou formou a podepsané celým jménem pisatele.
Názory občanů najdete v samostatné sekci se stejným názvem.
Své názory pište na email mistostarosty:

mistostarosta@laznicky.cz

Napište starostce

Máte nějaké otázky na starostku nebo jí chcete sdělit svůj názor? Napište jí zde:

starostka@laznicky.cz

Stáhnout Adobe Reader

Program na čtení dokumentů ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Návštěvnost stránek

158224