Události, akce 2012

Pohádka pro děti "Dva sněhuláci" 14.12.2012

V pátek 14.12.2012 jsme opět přivítali divadélko ÚSMĚV s vánoční pohádkou o DVOU SNĚHULÁCÍCH.

Dva sněhuláci-01 Dva sněhuláci-02 Dva sněhuláci-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Návštěva u pani Kirnigové 14.12.2012

Tak jako i v loňském roce 14.12.20112 navštívily zástupkyně  obce a kulturního výboru spolu s paní Pavliskovou občanku naší obce paní Annu Kirnigovou, která v současné době žije v DD v Jesenci u Konice při příležitosti jejích 85-tých narozenin.

Pani Kirnigová-01 Pani Kirnigová-02 Pani Kirnigová-03

 

Rozsvěcení vánočního stromku 1.12.2012

V sobotu 1.12.2012 proběhlo v naší obci rozsvěcení vánočního stromku. Po úvodním slově starostky obce pani Dagmar Kubzové a kulturním programu dětí pod vedením pani Nataši Maňákové se rozsvítil vánoční strom. Přišlo se podívat mnoho občanů Lazníček i mnoho návštěvníků z okolních obcí a měst. Věříme, že se při připraveném programu i následném občerstvení (vařené maso, klobásy, cukroví a jiné sladkosti, svařené víno,...) všichni dobře bavili. Děkujeme kulturnímu výboru obce, členům sportovního klubu LaSK a všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli. Zvláštní poděkování patří pani Martině Boháčkové, která propůjčila nejen vánoční strom, ale také prostory a vybavení pro realizaci celé akce. Bylo to krásné zahájení adventu.

Vánoční strom 2012-01 Vánoční stromek 2012-02 Vánoční stromek 2012-0

Další fotografie otevřít zde.

 

Vánoční výstava 24.-25.11.2012

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V LAZNÍČKÁCH SE POVEDLA

UPLYNULÝ VÍKEND BYL V LAZNÍČKÁCH JIŽ V DUCHU VÁNOČNÍM. Budova v areálu hřiště ožila ruchem návštěvníků výstavy, která má na naši malou vesnici s 207 obyvateli nevídanou návštěvnost. Tentokrát ji za necelé dva dny navštívilo kolem 250 dospělých i dětí. Přišli nejen místní obyvatelé, ale také hodně občanů okolních vesnic a také z Přerova a z nedalekého Lipníku nad Bečvou. Myslím, že kromě možnosti koupě dárků za ,,pár peněz‘‘, jak se říká, láká na naši tradiční vánoční výstavu hlavně přátelská atmosféra s vůní vánočního čaje, punče a pečených dobrot, které jsou pro návštěvníky výstavy zdarma k dispozici.

Tento rok zde byl k vidění originální slámový betlém, který před výstavou vytvořila jedna z organizátorek výstavy – paní Irena Vašková, vystavovaly se zde práce Lazníčských dětí z tvořící dílny z minulého týdne – mnohé z těchto výtvorů si návštěvníci zakoupili. Krásný vánoční obraz vytvořil třeťák Jirka Maňák, zajímavé byly také tradiční předměty prodávané ve prospěch Tibetu, neobvyklý perníkový svícen paní Pazderové a další a další. Zájem poutaly ruce studentů, kteří před očima návštěvníků vytvářeli květy z ovoce a zeleniny a vázali věnce – velký dík patří jim a vedení Středního učiliště služeb Velký Újezd.

Musíme poděkovat především organizátorkám z kulturního výboru zastupitelstva obce a mnoha dalším, kteří pomáhali a bez jejichž dobrovolného nasazení by to v tak malé obci ani nebylo možné. Příští rok se těšíme v Lazníčkách i na vás.

Dagmar Kubzová – starostka obce Lazníčky

Vánoční výstava 2012-01 Vánoční výstava 2012-02 Vánoční výstava 2012-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Vánoční hračičkování 16.11.2012

Vanocni hracickovani 2012-01 Vanocni hracickovani 2012-02 Vanocni hracickovani 2012-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Pečení perníčků 9.11.2012

V pátek 9.11.2012 proběhlo v kulturní místnosti obecního úřadu pečení perníčků, kterého se zúčastnilo mnoho dětí. 

Pečení perníčků 2012-01 Pečení perníčků 2012-02 Pečení perníčků 2012-03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

POCHOD BROUČKŮ A SVĚTLUŠEK V LAZNÍČKÁCH 3.11.2012

 V sobotu 3.11.2012 se Lazníčky v podvečer rozsvítily mihotavými světýlky různého druhu a původu.Již tradiční akce, pokaždé s jiným názvem, má v naší malé vesnici velký úspěch u dětí i dospělých.
Tento večer směr vycházky osvětlovaly svíčky, rozmístěné po celé trase, které dovedly všechny až k cíli na severní straně obce.
Větší děti spěchaly a popoháněly tím ostatní – přece je čekalo ukryté překvapení, které bylo teprve nutné najít na neznámém místě za vesnicí. Velký jásot provázel konečně nalezení pokladu – dobroty a reflexní bezpečnostní prvky pro každé dítě.
K podvečerní procházce okolím Lazníček se přidávala další a další pohyblivá světýlka místní i přespolní a nakonec se nás sešlo před domem paní Vaškové neuvěřitelných několik desítek – pochod broučků a světlušek se přetavil volně do neformálního happeningu s úžasnou atmosférou lidské pospolitosti, která se nedá naplánovat, která prostě náhodou vznikne.
Naše dívky a ženy z kulturní komise nabízely koblížky, koláče, moučníky, čaj a grog , připravené pro všechny, kteří měli chuť. V prvé řadě jim, ale i všem kdo pomáhali při přípravě úspěšné akce – patří vám velký dík!
Tak zase příště – v Lazníčkách.
Dagmar Kubzová – starostka obce

Lampionak 2012-01 Lampionak 2012-02 Lampionak 2012-03


Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Budování dětského hřiště v Lazníčkách 5.10.2012

V současné době probíhá v naší obci výstavba dětského hřiště, na níž se spolupodílí také mnoho občanů naší obce. V příloze si můžete přečíst otevřený dopis starostky-poděkování všem, kteří přispěli k budování tohoto dětského hřiště.

Poděkování starostky za pomoc při stavbě dětského hřiště.

Dětské hřiště-01 Dětské hřiště-02 Dětské hřiště-03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde (foto Drahomír Kubza) a zde (foto Pavel, Lea a Jan Vítkovi).

 

Otevření nové MŠ v Tršicích 30.8.2012

Vážení spoluobčané.
Chci se několika větami s Vámi podělit o dojmy z mé dnešní návštěvy sousední obce Tršice, kde dnes od 10,00 se slavnostně otevírala nově přistavená mateřská školka v duchu safari, opravená jídelna a pod školkou ještě posilovna s malou tělocvičnou. Tento objekt bude sloužit za malý poplatek i široké veřejnosti.
Samotná školka je unikátní svým otevřeným meziprostorem, který je kryt posuvnými zastřešujícími roletami. Velmi se mi líbil zabudovaný čtecí koutek, kde se dítě může v klidu začíst a zůstat tak nerušeno a další a další nápadité věci. Celý areál obklopuje dětské hřiště, v budoucnu se plánuje multifunkční sportoviště. Paní starostce Leoně Stejskalové blahopřejeme, přejeme také hodně elánu do dalších připravovaných projektů, kterých není málo.
V Lazníčkách 30.8.2012 Dagmar Kubzová - starostka

MŠ Tršice-01 MŠ Tršice-02 MŠ Tršice-03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Mše a posezení na obecním úřadě 18.8.2012

V sobotu 18.8.2012 se konala jako každý rok, ve slavnostně vyzdobené kapli Stětí sv. Jana Křtitele Mše svatá. Po mši bylo připraveno pro účastníky pohoštění v zasedací a kulturní místnosti obecního úřadu. Připojujeme pár ilustračních fotografií.
Za sponzorský dar ve formě výborných rolád děkujeme paní Marcele Švarcové. Paní Březovská darovala na pohoštění koláče a cukroví - děkujeme.
Také velký dík patří paním: Ireně vaškové, Ivaně Kubíkové, Pavlíně Ťukové a Vlaďce Štolcarové, které pomáhaly s přípravou, obsluhou a úklidem. 
Poděkování také patří paní Pavliskové a Glírové za úklid a výzdobu kaple.
Foto Dagmar Kubzová.

Mše 2012-1 Mše 2012-2 Mše 2012-3

 

Mopedcup Radvanice 18.8.2012

Sportovní atmosféru sobotního MOPEDCAPU v Radvanicích přibližujeme v několika fotografiích. Foto Drahomír Kubza.

Fotografie prohlédnout zde.

 

Hry Mikroregionu "Radvanské patování a matování" 14.7.2012

Družstvo naší obce se zúčastnilo Her Mikroregionu v Radvanicích. Bližší informaci o této akci si můžete přečíst v příloze zde - otevřít přílohu.

Hry MR-Radvanice 2012-01 Hry MR-Radvanice 2012-02 Hry MR-Radvanice 2012-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Obecní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm 30.6.2012

V sobotu 30.6.2012 uspořádala naše obec zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. Ráno v 8 hodin vyrazila skupina 45 občanů naší obce, včetně mnoha dětí. Cestou jsme se zastavili ve vyhlášeném Cyrilově pekařství v Hrachovci a nakoupili frgály a další dobroty. V Rožnově jsme všichni společně prošli ve skanzenu Mlýnskou dolinu, kde jsme se dověděli mnoho zajímavého. Odpoledne část účastníků zájezdu vyrazila na pěší tůru na Pustevny, Radhošť a zpět do Rožnova. Další část si prohlédla Dřevěné městečko ve skanzenu, centrum Rožnova a užila si ochlazení v podobě koupele v čisté řece Bečvě. V 17 hodin jsme se vydali zpět k domovu a v 18 hodin jsme se spokojení vrátili do Lazníček. Byl to moc pěkný zájezd, počasí nám přálo a všichni jsme si tento den krásně užili.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto zájezdu i řidiči autobusu, který byl velmi profesionální a příjemný.

Zájezd Rožnov 2012-01 Zájezd Rožnov 2012-02 Zájezd Rožnov 2012-03

Další fotografie zde.

 

Výstava drobného zvířectva ČSCH 23.-24.6.2012

Ve dnech 23.-24.6.2012 se konala výstava drobného zvířectva organizace ČSCH Výkleky. Už třetím rokem se konala na kulturním areálu v Lazníčkách. Součástí výstavy byly různé atrakce pro děti. Na netu jsou dány fotografie z přípravy, průběhu a likvidace výstavy. Hodnocení výstavy bylo velice kladné. Na závěr bychom rádi poděkovali všem zúčastněným pomáhajícím s celou výstavou.
ČSCH Výkleky

Vystava CSCH 2012-01 Vystava CSCH 2012-02 Vystava CSCH 2012-03

Další fotografie zde.

 

Vítání nových žáků 1. třídy ZŠ 12.6.2012

Dne 12.6.2012 proběhlo zasedání ZO Lazníčky, které bylo spojené s vítáním nových žáků 1. třídy ZŠ. Děti pod vedením paní Zeny Švarcové měly připrvaneý krátký kulturní program, následně starostka obce a členky kulturního výboru předali pamětní listy a malé dárky dvěma novým prvňáčkům - Matěji Granicovi a Josefu Michalovi Uhýrkovi.

Prvnacci 2012-01 Prvnacci 2012-02 Prvnacci 2012-0

Další fotografie otevřít zde.

 

Dětský den 9.6.2012

DEN VĚNOVANÝ DĚTEM SE VYDAŘIL
Sobota 9.6.2012 začala deštěm, ale  deštivý začátek nezabránil dětem, aby si svůj den užily. Kvůli změně programu  se začátek trochu opozdil, ale s velkým nasazením děti tancovaly zumbu pod taktovkou lektorky Romanky – moc děkujeme Romanko!
Pásmo s tanečky dětí mělo velký úspěch, připravila jej paní Zdena Švarcová, zůčastnily se děti z MŠ  Výkleky – velký dík za přípravu.
A pak už děti přebíhaly od jedné soutěže ke druhé a nakonec se hledal mražený poklad, ke kterému vedly tajemné indicie, které děti vyluštily a byly také odměněny. Za účast na soutěžích děti, tak jako každý rok, dostaly medaile z dílny paní Vaškové, které jim včerejší den připomenou.
Po soutěžích děti dostaly svačinku – úžasně vymyšlená kombinace zapékaných toustů se sýrem a šunkou nahradila obvyklé, ne moc zdravé párky, doplněné palačinkou a koláčky z domácí trouby paní Nataši.
Za přípravu velký dík našim kulturním dámám – Ireně, Nataši, Stáni, Vlaďce, Martině Boháčkové, která  vždy pomůže, Ríšovi Švarcovi za hodiny strávené v udírně s přípravou lahodného masa, Ivovi Šťastnému za sponzorský dar a všem, kteří pomáhali s přípravou a následným úklidem a vyjmenovat je všechny ani nemohu. DĚKUJEME!
DĚTSKÝ DEN SE PROSTĚ VYDAŘIL I BEZ SLUNÍČKA!
Dagmar Kubzová - starostka

Dětský den 2012-01 Dětský den 2012-02 Dětský den 2012-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Cyklovýlet Mikroregionem Pobečví 19.5.2012

V sobotu 19.5.2012 se uskutečnil cyklovýlet po Mikroregionu Pobečví se srazem a společnými soutěžemi v obci Buk. Z naší obce jela početná skupina, ve které bylo spolu s dospělými také mnoho dětí. Vydali jsme se přes Lazníky a Radvanice (mezi těmito obci se opravovala silnice, takže jsme měli i terénní úsek) do Buku. Zde jsme vytvořli několik družstev (dětské, dívčí i pánské) a užili si spoustu legrace při zajímavých soutěžích. Po skončení soutěží se část skupiny s nejmenšími dětmi vydala přes Lazníky zpět do Lazníček. Druhá část vyrazila přes Sobíšky, Zábešní Lhotu, Penčice a Tršice do Velkého Újezdu. Po občerstvení zmrzlinou jsme vyrazili přes Výkleky domů do Lazníček. Celý den nám přálo krásné počasí a všem se nám výlet moc líbil. Také jsme poprvé vyzkoušeli nová obecní trička, která jsme vyrobili, abychom důstojně reprezentovali naši obec - setkali jsme se s velmi kladnými reakcemi zástupců z dalších obcí mikroregionu. Těšíme se na další podobnou akci.

Cyklo-MP-2012-01 Cyklo-MP-2012-02 Cyklo-MP-2012-03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Zákřovský žalov 29.4.2012

Občané naší obce se zúčastnili vzpomínkové akce v sousední obci - Zákřovský žalov. Na tomto setkání přednesli projev starostka obce Tršice, jejíž součástí je také obec Zákřov, Leona Stejskalová, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, poslanec Parlamentu ČR Roman Váňa a zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu. Celý obřad byl doprovázen vojenskou hudbou, byly během něho položeny věnce k památníku obětí zavražděných na sklonku 2. světové války a následně byly uctěny minutou ticha.

Zákřovský žalov 2012 Zákřovský žalov 2012_01 Zákřovský žalov 2012_02

Další fotografie a krátké video si můžete prohlédnout zde.
Informace o Zákřovské tragédii a dalších  vypálených obcích si můžete přečíst zde.

 

Pálení čarodějnic 28.4.2012

Tento rok se u nás pálily čarodějnice s mírným přestihem již 28.4.2012. Všichni zúčastnění si užili příjemnou zábavu, především dětí různé hry, hledání pokladu, opékání špekáčků a další kratochvíle.

Pálení čarodějnic 2012 Pálení čarodějnic 2012-01 Pálení čarodějnic 2012-02

Další fotografie otevřít zde (foto Pavel Vítek) a zde (foto Jitka Šťastná).

 

Úklid obce a okolí 21.4.2012

UKLIDILI JSME LAZNÍČKY
21.4.2012 jsme se připojili k celostátní akci Českého svazu ochránců přírody Ukliďme svět. Smyslem akce však není pouze uklízet, ale hlavně přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí a hlavně - děti, které pouklízí nepořádek po jiných -  příště snad odpadky do přírody a na ulici nevyhodí!
Fotografie dokumentují nepořádek, který jsme našli po cestě, za kravínem nově založenou skládku. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první prošla od kravína k větrnému mlýnu a kolem domu č. 42 ke hřišti. Druhá, s malými dětmi, k Zákřovu a na konec katastrálního  území obce. Společně jsme posbírali několik pytlů odpadu a roztřídili jej na odpad recyklovatelný a komunální.
Všichni účastníci byli nakonec odměněni nejen dobrým pocitem, ale také svačinou a sladkou odměnou za účast - všem, kteří přišli moc děkujeme!
Dagmar Kubzová - starostka

Úklid obce 2012_01 Úklid obce 2012_02 Úklid obce 2012_03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Video ze setkání občanů se zastupiteli dne 13.4.2012

Zde si můžete spustit video ze setkání občanů se zastupiteli obce.

 

Setkání občanů se zastupiteli obce 13.4.2012

V pátek 13.4.2012 se uskutečnilo další setkání občanů se zastupiteli naší obce. V úvodu setkání byly odměněny nejaktivnější návštěvnice naší obecní knihovny. V následujícím programu vystoupily s recitacemi básní děti Karolínka Maňáková a Matýsek Granica pod vedením pani učitelky Švarcové, na klavír zahráli Tomášek a Martínka Švarcovi a vystoupení mažoretky předvedla Anetka Navrátilová. Místostarosta obce představil webové stránky obce a následovala diskuse občanů se zastupiteli. Celé setkání moderovala starostka obce Dagmar Kubzová. V průběhu setkání bylo zajištěno občestvení, o které se staraly členky kulturního výboru, jejich rodinní příslušníci a pracovnice obecního úřadu. Děkujeme za účast všem přítomným a současně také děkujeme všem, kteří se starali o dobrý průběh celého setkání, včetně technického zabezpeční.

Setkání občanů se zastupiteli 13.4.2012_01 Setkání občanů se zastupiteli 13.4.2012_02 Setkání občanů se zastupiteli 13.4.2012_03

Další fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout zde.

Spustit celé vystoupení mažoretek, jehož část předvedla na setkání Anetka Navrátilová, můžete zde.

Video ze setkání bude zveřejněno během následujících dní.

 

Velikonoce v Lazníčkách 9.4.2012

Také v tomto roce chodili malí kluci i dospělí muži na velikonoční pondělí po vesnici s tatary.

 

Velikonoce 2012-01

Velikonoce 2012-02

Další fotografie otevřít zde.

 

"Hrkač" v Lazníčkách 5.4.-7.4.2012

Těsně před velikonocemi chodí mladí chlapci v naší obci na "hrkač". Od čtvrtka do soboty hrkačkami a klapačkami nahrazují několikrát denně zvonění zvonů. Jsme rádi, že se tato tradice, stejně jako další tradice související s velikonočními svátky, v naší obci udržují.

Hrkač 2012 - 01 Hrkač 2012 - 02 Hrkač 2012 - 03

Další fotografie a video se zvukem klapaček a hrkaček zde.

 

Sítotisk na trička 5.4.2012

Ve čtvrtek 5.4.2012 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu zajímavá akce - pro zájemce zde byla možnost vyrobit si sítotiskem na trička různé zajímavé motivy.

Sítotisk 2012 - 01 Sítotisk 2012 - 02 Sítotisk 2012 - 03

Další fotografie otevřít zde.

 

Jedlička a vynášení Smrtky v Lazníčkách 25.3.2012

Dva týdny před velikonočními svátky (na smrtnou neděli) chodí v naší obci menší děvčata s jedličkou a větší děvčata se Smrtkou.

Jedlička 2012-01 Jedlička 2012-02 Jedlička 2012-03-Smrtka

Další fotografie otevřít zde.

 

Divadlo pro děti, 23.3.2012

V pátek 23.3.2012 probělo v kulturní místnosti obecního úřadu divadelní představení pro děti. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde a na níže uvedeném odkaze.

Dětské divadlo 3-2012-01 Dětské divadlo 3-2012-02 Dětské divadlo 3-2012-03

Další fotografie otevřít zde.

 

Přednáška o Novém Zélendu s otcem a synem Márovými 24.2.2012

V pátek 24.2.2012 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu v Lazníčkách přednáška o Novém Zélandu. S velmi zajímavým povídáním o této krásné zemi za námi přijeli otec a syn Márovi z Přerova. Vše bylo provázeno mnoha fotografiemi a ukázkami z vlastnoručně natočených filmů. Oba pánové společně s dalšími přáteli nebo rodinnými příslušníky navštívili vedle Nového Zélandu také Jižní Ameriku, Japonsko, Afriku, Island a Grónsko a před nedávnem se vrátili z Austrálie. Jejich cestování se od cestování většiny ostatních liší tím, že syn je upoutaný na invalidní vozík. To jim však nebrání v uskutečňování jejich snů. Přejeme jim mnoho úspěchů na dalších cestách a věříme, že se zase někdy sejdeme na další besedě v Lazníčkách.

Beseda o Novém Zélandu - 01

Beseda o Novém Zélandu - 02

Beseda o Novém Zélandu - 03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

Více o cestování Márových se dočtete zde.

 

Zimní hračičkování 17.2.2012

Dne 17.2.2012 prpoběhlo zimní hračičkování, během kterého si zúčastnění opět mohli vytvořit zajímavé výrobky. Tentokrát především z drátků.

Zimní hračičkování 2012 - 01 Zimní hračičkování 2012 - 02 Zimní hračičkování 2012 - 03

Dlaší fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Vítání občánků - Radim Zdařil 28.1.2012

V sobotu 28.1.2012 proběhlo ve společenské místnosti obecního úřadu vítání nového občana naší obce - Radímka Zdařila. Starostka obce a členky kulturního výboru přivítaly Radímka za přítomnosti jeho rodičů i celé rodiny a dalších občanů naší obce. Celý program kulturně doprovodily paní Lea Vítková a  Ivona Košová a také děti Adélka Šťastná a Matěj Granica pod vedením pani učitelky Zdenky Švarcové z MŠ Výkleky. Přejeme Radímkovi i jeho rodině hlavně dobré zdraví a životní spokojenost.

Vitani-Radim Zdaril_01 Vitani-Radim Zdaril_02 Vitani-Radim Zdaril_03

Další fotografie otevřít zde. Za jejich vytvoření děkujeme panu Drahomíru Kubzovi.

Pamětní list, vítání občánků, Radim Zdařil 28.1.2012

 

Hodová zábava a dětský karneval 20. a 21.1.2012

Dne 21.1.2012 proběhl v Lazníčkách tradiční dětský karneval. Zúčastnilo se mnoho dětí v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků. Všichni se dobře bavili. Poděkování za zorganizování tohoto karnevalu i hodové zábavy, která se konala o den dříve, patří kulturnímu výboru obce Lazníčky a všem, kteří pomáhali při organizaci a zabezpečení obou akcí. Níže se můžete podívat na první video z dětského karnevalu, za jehož vytvoření děkujeme panu Jiřímu Vrzalovi ml. a na další fotografie, za které děkujeme panu Drahomíru Kubzovi.

Dětský karneval 2012_01 Dětský karneval 2012_02 Dětský karneval 2012_03

Další fotografie si můžete prohlédnout zde

Spustit video z dětského karnevalu

Druhé video z dětského karnevalu - vystoupení mažoretky.

http://www.kr-olomoucky.cz/KÚ Ol. kraje podpořil z programu POV 2018 projektovou dokumentaci na ČOV a kanalizaci obce Lazníčky

-----------------------------------

logo sfžp.png-

----------------------------

MAS MORAVSKÁ BRÁNA

 ---------------------------Mikroregion Pobečví ---------------------------

KONTAKT

Obecní úřad LAZNÍČKY
Lazníčky 35
751 25 Veselíčko

Tel.: 581 033 033
Mobil: 774 072 076
Email: obec@laznicky.cz
Web: www.laznicky.cz

Úřední hodiny:
Pondělí:  08:00 - 11:30

             13:00 - 17:00
            

GPS: 49°32'40.552"N, 17°27'37.653"E

mapa >>

Kontakt ke stažení ve formátu PDF:

Kontakty pdf

Sídlo obecního úřadu

obecni urad.jpg

Úvodní stránka

www.laznicky.cz

Názory občanů

Chcete se podělit o svůj názor s ostatními?
Chcete napsat svůj názor na dění v obci, na různé akce, na cokoliv, co se nás v Lazníčkách přímo dotýká? Napište nám a my váš názor zveřejníme. Zveřejňujeme výhradně názory psané slušnou formou a podepsané celým jménem pisatele.
Názory občanů najdete v samostatné sekci se stejným názvem.
Své názory pište na email mistostarosty:

mistostarosta@laznicky.cz

Napište starostce

Máte nějaké otázky na starostku nebo jí chcete sdělit svůj názor? Napište jí zde:

starostka@laznicky.cz

Stáhnout Adobe Reader

Program na čtení dokumentů ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

Návštěvnost stránek

158224