Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Úřední deska > Záměr obce

Záměr obceVyvěšeno: 17. 2. 2017
Sejmuto:

Obec Lazníčky vyhlašuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – záměr uzavřít Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IE – 12 – 8004903/001 za účelem umístění a provozování
součásti distribuční soustavy, pro budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. na
pozemcích v majetku obce Lazníčky, parcelní čísla: 383/1, 861/6,st. 37/1,
861/3, 861/1, 869,18, 833 – , obec Lazníčky, v k.ú . Lazníčky, jehož součástí je
stavba budovy č.p. 35, vše zapsáno na LV. č. 10001 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Olomouc, Katastrální pracoviště Přerov.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 12. 2020 22:20