Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Dokumenty z obce > Informace občanům o odpadovém hospodářství

Informace občanům o odpadovém hospodářstvíVyvěšeno: 22. 6. 2022
Sejmuto: 30. 6. 2023

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Nakládání s odpady:

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Směsný komunální odpad:

Sběrné nádoby označené černou barvou

- individuální nádoby

Papír:

Sběrné nádoby označené modrou barvou

- veřejné kontejnery (v obci 2 ks)

Plast:

Sběrné nádoby označené žlutou barvou

- veřejné kontejnery (v obci 3ks)

Sklo:

sběrné nádoby kovové a označené bílou a zelenou barvou

- veřejné kontejnery (v obci 2ks)

Kovy:

sběrné nádoby označené šedou barvou

- veřejné nádoby (v obci 4ks)

Bioodpad:

Sběrné nádoby označené zelenou barvou – hnědý kontejner

- veřejný kontejner (v obci 4ks)

Textil:

- není

Nebezpečný odpad:

- 2x ročně je prováděn svoz nebezpečných odpadů. Termín svozu sdělí OÚ.

Elektroodpad:

- veřejná nádoba (v obci 1 ks)

Jedlé oleje a tuky:

- veřejná nádoba (v obci 1 ks)

Nakládání s odpady:

Jednotlivé složky odpadů jsou dále dotříděny a předány k dalšímu zpracování pomocí společnosti EKO-KOM. Komunální směsný odpad je ukládán na skládku.

Předcházení vzniku odpadů:

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

  • Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
  • Nepoužívej plastové sáčky
  • Nekupuj balenou vodu
  • Nakupuj co nejvíce bezobalově
  • Kompostuj
  • Neplýtvej
  • Používej věci co nejdéle
  • Hledej ekologicky šetrnější varianty
  • A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

Náklady na odpadové hospodářství obce:

Celkové roční náklady obce: 187 005 Kč

Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 831 Kč/osoba.

Poplatek na občana: 600 Kč/osoba.

Množství vytříděného odpadu:

1 čtvrtletí 2021 (108.06 kB)

2 čtvrtletí 2021 (108.09 kB)

3 čtvrtletí 2021 (109.2 kB)

4 čtvrtletí 2021 (115.24 kB)


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 22. 06. 2022 8:54