Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Vyhlášky, zákony, formuláře ke stažení

Vyhlášky, zákony, formuláře ke stažení

Místní vyhlášky obce Lazníčky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Lazníčky o místním poplatku ze psů

1.1.2023

OZV - noční klid.pdf

1.4.2018

Směrnice k poplatku za stočné

2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  20.5.2022

Volební období 2022 - 2026

1. Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce z 9.10.2022.pdf

Kompletní zápisy ze ZZO jsou pro zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě. Výjimečně zde zveřejňujeme zápisy z ustavujících ZZO. 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 500/2004 Sb. O obcích
zákon č. 500/2004 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. ... kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Úplná aktuální znění uvedených zákonů a mnoha dalších naleznete zde: ZÁKONY České republiky

Formuláře ke stažení

Jednací řád ZO

Požární řád

SRPOL - Strategický Rozvojový Plán Obce Lazníčky

Obec má zpracován dokument POV - Obnova vesnice Lazníčky z 11/2006, který je platný do roku 2025. Dokument je občanům běžně přístupný v sídle Obecního úřadu v tištěné formě.

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty