Drobečková navigace

Úvod > Obec > Opravy a investice > Výstavba vodovodu 2013-2014

Vodovod 2013 - 2014

Výstavba vodovodu - 2. etapa, 2013-2014

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj Oznámení profilu zadavatele - otevřít zde

Zástupci obce vedou intenzivní jednání ohledně možností a konkrétních podmínek stavby 2. etapy vodovodu tak, aby bylo možné co nejdříve připravit projektovou dokumentaci a žádat o finanční prostředky na tuto stavbu. Na těchto stránkách budeme občany průběžně informovat o probíhajících jednáních a aktuálním stavu. Další informace mohou občané získat a o této záležitosti mohou diskutovat na zasedáních Zastupitelstva obce.

7.6.2011 Dnes, na 2. zasedání Zastupitelstva obce Lazníčky byla odsouhlasena stavba 2. etapy vodovodu v obci, schválena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace s vybranou firmou a byl pověřen odpovědný pracovník (p. Drahomír Kubza), který bude zajišťovat technický dozor při přípravě projektové dokumentace.

23.6.2011 Informace o realizovaných krocích při přípravě stavby 2. etapy vodovodu v naší obci. přečíst si informaci - dokument ve formátu pdf

24.6.2011 Informace o přípojkách k veřejnému vodovodu přečíst si informaci

8.7.2011 Informace o dalších krocích při přípravách výstavby 2. etapy vodovodu přečíst si informaci

2.1.2012 V tomto textu si můžete přečíst aktuální informace o projektové přípravě vodovodu v Lazníčkách: Jak postupuje projektová příprava vodovodu

23.1.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení ve věci vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: "Vodovod Lazníčky". Dokument otevřít zde.

27.1.2012 Na KÚ byla odevzdána žádost o dotaci na vodovod Lazníčky z Fondu na podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury na území Oomouckého kraje.

2013 V polovině února 2013 byla podána opakovaná žádost o dotaci na vodovod z Fondu pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury.

14.5.2013 – obec obdržela oznámení o poskytnutí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji. V červenci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, byla vybrána firma Rovina a.s.

Stavba byla předána zhotoviteli dne 29.8.2013.

Hlavní řad vodovodu byl dokončen koncem roku 2013, ihned bylo požádáno o předčasné užívání vodovodu.

5.2.2014 – vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání vodovodu.

26.2.2014 – zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu s Vak Přerov.

5.2014 – finální práce na krajské i místní komunikaci, poslední úpravy dotčených povrchů.

31.5.2014 – slavnostní uvedení vodovodu do provozu.

Informace pro občany

Vodovod - publicita

Vodovod 2013 - cedule

 1. Článek na informačním portálu o vodě Naše voda 17.9.2013
 2. Článek v Přerovském deníku 15.9.2013
 3. Reportáž na ČT 27.9.2013
 4. Článek v aktualitách Olomouckého kraje
 5. Článek v Přerovském deníku 20.5.2014
 6. Minuty regionu (reportáž-video) - Lazníčky se dočkaly vodovodu.
 7. Tisková zpráva o slavnostním zahájení provozu vodovodu
 8. Píseň o vodovodu a text písně o vodovodu (Gaudeon, Jana Lukášová)
 9. Český rozhlas -reportáž o vodovodu v Lazníčkách (43:47-46:26) Radiožurnál 2.6.2014 v 15:00.
 10. Lazníčky na Přerovsku vyřešily letité problémy s pitnou vodou zpráva na webu Českého rozhlasu 2.6.2014
 11. Přerovský deník 5.6.2014 (V Lazníčkách mají nový vodovod, teď to pořádně oslavili).
 12. Článek o slavnostním zahájení provozu vodovodu Lazníčky na webu Olomouckého kraje 4.6.2014 (V Lazníčkách mají nový vodovod)
 13. Reportáž o vodovodu v Lazníčkách - Televize Přerov, Události z kraje, 6.6.2014 (možnost spustit na YouTube

Logo Olomouckého kraje