O naší obci

První písemná zmínka o existenci lidského sídla, které později několikrát změnilo název přes Lesinky, Malé Lazníky až po dnešní Lazníčky, je z roku 1365. I dalších 6 obcí z mikroregionu Pobečví se chlubí první písemnou zprávou o své obci z období 1349 až 1375. Písemných zpráv z různých archivů není mnoho a většinou uvádí majitele obce z jednotlivých staletí. První kronikář obce poměrně podrobně zpracoval již v roce 1923 historické údaje o obci od založení až po uvedený rok. Je proveden přepis této kroniky a tištěné zpracování je k dispozici zájemcům jak v obecní kronice tak v okresním archivu. Z významných období je zde vzpomenuto, že již tři roky po zavedení povinné školní docházky v roce 1775, byla v Lazničkách škola pro žáky obcí Lazníky, Výkleky, Zakřov, Svrčov a Lazníčky. Ještě v roce 1885 chodilo do školy až 250 dětí. To bylo kdysi. Od roku 1975 dochází naše děti do jiných obcí - Velký Újezd, Tršice a Přerov. Současnost je zaznamenána v kronice č. 1 do roku 1992 a pokračování v kronice č. 2 od roku 1993.

více o obci
O obci