Drobečková navigace

Úvod > Obec > Opravy a investice > Vodovodní přivaděč Pančava 2020 > Dopis po realizaci

Dopis po realizaci


Vážení spoluobčané!

V pondělí 21.9.2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na  vodovodní přivaděč Lazníčky – Pančava. Završila se tak dlouholetá snaha o přivedení pitné vody na Pančavu. Práce na vodovodním přivaděči začaly již roku 2018 projektovou přípravou, hydrogeologickým průzkumem a následně podáním žádosti do dotačního titulu Státního fondu životního prostředí VODA 2/2018. Po obdržení dotace jsme původně chtěli počkat a stavbu uskutečnit zároveň s kanalizací, ale bohužel do dnešní doby nemáme na kanalizaci stavební povolení. Nakonec se zastupitelstvo rozhodlo vyhovět občanům Pančavy a začít stavbu realizovat co nejdříve. Stavba proběhla bez větších problémů za tři měsíce, tentokrát jsme měli štěstí na dobrou firmu, která splnila to, co jí ukládala smlouva. Což není vždy tak úplně samozřejmé. Patří jí za to dík. Dílo bylo dokončeno podle smlouvy bez víceprací 20.července, zbytek doby do kolaudace zabralo shromažďování podkladů, schválení smlouvy o provozování  atd. Stavební souhlas na vodovodní přípojky jsem vyřídila pro všechny obyvatele Pančavy hromadně.

Veškeré náklady na  stavbu činily 4 503 680 Kč.

Ze Státního fondu životního prostředí máme přislíbenu částku 2 409 260 Kč.

Žádost o platbu již byla odeslána na ministerstvo. Ještě zbývá platba za věcné břemeno Pozemkovému úřadu zhruba ve výši 50 000 Kč.

Po montáži vodoměru a sepsání smlouvy s Vak mohou nyní občané Pančavy odebírat vodu. Jsem ráda, že nyní jsou již všichni občané Lazníček připojeni ke zdroji pitné vody a nejsou odkázáni na své studny ve kterých  mnohdy voda není anebo je k pití nevhodná.

Nad rámec investice do vodovodního přivaděče se zastupitelstvo rozhodlo využít výhodné nabídky při opravě komunikace po stavbě a byla opravena místní komunikace směrem od krajské silnice ke mlýnu, která byla ve velmi špatném stavu a o jejíž opravě se několik let uvažovalo. Tato oprava byla za  211 471 Kč a vozovka jistě vydrží v dobrém stavu několik let.

Chci také poděkovat převážné většině obyvatel Pančavy za to, že jsem během stavby nemusela řešit jedinou stížnost z jejich strany a to také při jiných stavbách není úplně běžné.

Věřím, že nyní se v Lazníčkách – Pančavě bude žít o trochu lépe.

,,Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

Dagmar Kubzová, starostka

Lazníčky 21.9.2020


logo sfžp.png