Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace ke "kotlíkovým" dotacím najdete v záložce Obec - Praktické informace - Kotlíkové dotace. Nebo zde...

HASIČI RADÍ - INFORMAČNÍ LETÁKY IZS ČR

Štítky:

Telefonní kontakty

Datum konání: 11. 7. 2023 - 30. 12. 2023

Telefonní kontakty pro občany, kteří potřebují provést práce na přípravě připojení ke kanalizaci.

Elektrikář + revize – František Nábělek – 733 533 828 -

Revize el. – Ivan Vondřík – 773 884 838

Výkopové práce – Miroslav Harnay - 777 480 242

Výkopové práce - pan Horyl - 607 659 968


Autor: PK Publikováno 11. 7. 2023 15:28

Domovní části kanalizace Lazníčky!

Datum konání: 31. 1. 2024

Povolování domovních částí přípojek splaškové kanalizace Lazníčky.

(tj. odpadní trubka od domu k čerpací šachtě)

Jak bylo zmíněno již před zahájením stavby kanalizace, stavební úřad dle stavebního zákona vyžaduje Územní rozhodnutí (povolení) i na domovní části kanalizace – tj. odpadní trubka z domu do čerpací šachty. Snažili jsme se vyjednat výjimky, aby finanční zátěž pro občany byla co nejmenší, ale stavební zákon je neúprosný. Pro nás to znamená, že povolení domovní části se týká všech.

V této souvislosti je třeba zajistit projektovou dokumentaci k domovní části kanalizace včetně příslušných příloh a vyjádření a podat žádost o Územní rozhodnutí na stavební úřad. Cena projektové dokumentace na domovní část kanalizace se pohybuje v rozmezí 4 až 5 tisíc Korun v případě samostatného zpracování. Platba za projektovou dokumentaci a poplatku za správní řízení je již záležitostí majitelů domů! Při hromadném zpracování zprostředkovaným obcí Lazníčky se cena sníží. Cena pro hromadné zpracování v Lazníčkách je v jednání s projektanty. S obstaráním projektové dokumentace a podáním žádosti o Územní rozhodnutí nabízí pomoc Obecní úřad. Na základě udělené Plné moci starostce veškerou administrativu zajistíme.

Pro občany, kteří by chtěli své povolení řešit prostřednictvím obce, nabízíme možnost zaplacení zálohy ve výši 2 000 Kč (1 000 Kč správní poplatek za Uzemní rozhodnutí a 1 000 Kč záloha na projektovou dokumentaci). Vyúčtování zálohy proběhne do 31.12.2024.

Zájemci, kteří chtějí povolení řešit prostřednictvím Obecního úřadu, nechť se ozvou na tel. č. starostky 774 072 076 nebo email: obec@laznicky.cz v termínu co nejkratším.

Dále prosíme všechny majitele domů v Lazníčkách, kteří ještě nezahájili přípravu elektrického vedení k přípojce kanalizace, nechť neprodleně začnou. Během měsíce února již začnou pracovníci Presskanu montovat čerpadla do připravených šachet. Podmínkou je mít vyhotovenou revizi elektrického vedení k přípojce!

Děkujeme


Autor: pk Publikováno 31. 1. 2024 11:06

Telefonní kontakty stavebníků TK a ČOV

Datum konání: 21. 6. 2023

Ing. Svoboda Roman - BAK stavební společnost - hlavní stavbyvedoucí

603 567 726

Stanislav Krajča - RI STAV - kontaktní osoba ve věcech technických

775 020 134

Ing. Robert Nevrlý - PRESSKAN - technologie čerpacích šachet

777 730 149


Publikováno 21. 6. 2023 9:54

Schválené výlukové jízdní řády linek 345 (souhrnný JŘ 890345 a 891345), 891344, 891349

Datum konání: 21. 5. 2024

Vážení,

z důvodu předčasného otevření silnice II/437 v úseku Kocourovec – Daskabát (pro BUS), o které jsme Vás již informovali, zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 345 (souhrnný JŘ 890345 a 891345), 891344, 891349 a 891350 platné od 25. 5. 2024 do 15. 7. 2024, kdy u spojů zmíněných linek dochází ke zkrácení jízdních dob.                                                                                                          

Aktualizované informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a výlukové jízdní řády naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

 

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

 

891344

891349

891350

lV_0000345


Publikováno 21. 5. 2024 9:51

Prodej živých ryb 24. 5. 2024

Datum konání: 24. 5. 2024

Prodej živých ryb 24. 5. 2024

V pátek 24. 5. 2024 od 9:50 do 10:15 bude v Lazníčkách u obchodu probíhat prodej živých ryb.
Budou se prodávat tyto ryby:

Budou se prodávat tyto ryby:  Kapr 120,- Kč/Kg, pstruh duhový 189,- Kč/kg, tolstolobik 78 Kč/kg

Nově závozy na www.ziva-ryba.cz

Uvedené ceny jsou za jeden kilogram hmotnosti.  

Původ ryb: Rybářství Tovačov - Zahradníček Jiří.

Bude se jednat o poslední prodej  jarní prodej


Publikováno 21. 5. 2024 9:46

Průzkum spokojenosti Olomouckého kraje

Datum konání: 13. 5. 2024 - 14. 6. 2024

obecní_vývěska.jpg


Autor: pk Publikováno 20. 5. 2024 10:25

Výzva pro občany, kteří ještě nemají přípravu elektroinstalace k přípojce kanalizace

Datum konání: 10. 5. 2024

Do 15.6.2024 bude Presskan montovat čerpadla do šachet tlakové kanalizace v rámci výstavby TK a ČOV Lazníčky. Kdo nebude mít do tohoto termínu hotový přívod elektřiny s revizí, bude si následnou instalaci čerpadla hradit sám. Doporučujeme v co nejkratším termínu zahájit přípravu a vyřídit revize.  Hotové revize je nutné nahlásit na OÚ Lazníčky.


Publikováno 10. 5. 2024 9:42

Nábor malých fotbalistů

fotbal.jpg


Publikováno 30. 4. 2024 15:43

Výlukové jízdní řády při uzavírce I/47 Prosenice - Osek

Datum konání: 26. 4. 2024 - 3. 5. 2024

z důvodu uzavírky silnice I/47 Prosenice - Osek, o které jsme Vás již informovali, zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 920514,
920515, 920516 a 920518 platné od 29.4.2024 do 3.5.2024. 

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a výlukové jízdní řády naleznete také zde:
https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-i-uplna-uzavirka-silnice-i-47-u-obce-prosenice/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.
S pozdravem
Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

Autor: pk Publikováno 26. 4. 2024 8:25

Bioodpad

Datum konání: 3. 4. 2024

Vážení občané,

V letošním roce nás čekají změny v souvislosti s bioodpadem. Ke konci loňského roku pan Klein, který nám po léta bioodpad svážel a zpracovával, ukončil živnostenskou činnost a my jsme přišli o zpracovatele bioodpadu. Co se týká svozových firem a kompostáren, většina má plné kapacity a pokud kapacitu mají, tak je to pro nás velmi nevýhodné z hlediska vzdálenosti, ceny za tunu bioodpadu a k tomu se pojí i cena za svoz. Běžně se ceny bioodpadu u svozových firem pohybují okolo 900 Kč/tunu bez dopravy, a ne každá firma je ochotna vyvážet hnědé kontejnery, některé firmy (bohužel ty pro nás nejbližší) bioodpad vyváží pouze z velkých železných kontejnerů, kterými obec Lazníčky nedisponuje. V minulých letech občané Lazníček vyvezli do bioodpadu 30 tun materiálu. Ceny pana Kleina a jeho Malé kompostárny byly lidové a platilo se pouze za svoz nádoby. Pokud bychom nechali bioodpad svážet zpracovatelskou firmou za každou cenu, zásadně by se tím prodražilo odpadové hospodářství a vedlo by to k dalšímu zvýšení poplatku za odpady. To je věc, o kterou nikdo z nás nestojí. Situaci řešíme, sezóna zahradnická začíná a nechceme, aby vám bioodpad přerůstal přes hlavu. Proto jsme jako dočasné řešení, pod dohodě s panem Kleinem i družstvem, zvolili ukládání (tzv. deponii) bioodpadu na obecním pozemku v polích za Lazníčkami. Deponie je ze zákona možná jen na omezenou dobu a omezeném množství a nám to poskytne čas k zajištění zpracovatele a pro vás možnost bioodpad vyvážet.

Proto prosíme všechny občany, využívající hnědých obecních nádob na bioodpad, o spolupráci a součinnost při řešení této komplikované situace. Omezte prosím množství vyváženého bioodpadu a využívejte více kompostérů, které jste měli v minulých letech možnost zdarma získat od obce, případně si založte na zahradě kompost svůj, jistě to časem i vy sami oceníte v možnosti využití vzniklého kompostu k pěstování zeleniny nebo přihnojení ovocných i okrasných stromů.  

Podle zákona 541/2020 Sb. je každý občan povinen předcházet vzniku odpadu, a i z této povinnosti apelujeme na občany, aby se snažili předcházet vzniku nejen bioodpadu. Vyvážení a zpracování odpadů do budoucna bude stát více a více peněz a všichni bychom peníze raději využili jinak než za poplatky za popelnice.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

PK


Autor: pk Publikováno 3. 4. 2024 9:37