Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obecní úřad Lazníčky

2. Důvod a způsob založení

Obec Lazníčky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Popis úřadu

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad  Lazníčky
  Lazníčky 35
  751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad  Lazníčky
  Lazníčky 35
  751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 033 033

  mobilní telefon účetní: +420 774 906 111
  mobilní telefon starostka: +420 774 072 076

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.laznicky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad  Lazníčky
  Lazníčky 35
  751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  starostka@laznicky.cz
  obec@laznicky.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  hmfa4ca

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3218555379/0800

6. IČO

00636321

7. DIČ

CZ00636321 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací k zákonu č. 106

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2023

 

Rok 2022

Žádost č.1 podle zákona č. 106/1999Sb./vyřízení žádosti

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. k žádosti č. 1

Žádost č. 2 podle zákona č. 106/1999Sb./ vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. k žádosti č. 2

Žádost č.3 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti - odloženo

Žádost č. 4 podle zákona č. 106/1999 Sb./vyřízení žádosti - odloženo

Rok 2021

Žádost č. 1 podle zákona č. 106/1999Sb./vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. k žádosti č. 2

 

Informování občanů o odpadovém hospodářství