Drobečková navigace

Úvod > Opravy a investice > Oprava kaple 2014-2015

Oprava kaple 2014-2015

Projekt řeší opravu významné památky obce Lazníčky – kaple Stětí sv. Jana Křtitele z roku 1885. Kaple je dominantou obce na spojnici tří cest do a z obce a již léta byla viditelně napadena vzlínající vlhkostí. Obec žádala po dva předcházející roky o dotaci z MMR na její opravu, taktéž v roce 2014 do POV Olomouckého kraje, ale neúspěšně. Proto aby se zabránilo další erozi kaple bylo rozhodnuto v roce 2014 o sanaci kaple z vlastních prostředků obce a v říjnu 2014 byla kaple včetně oltáře podřezána a mohlo započít její vysychání.

Obec podala žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje i v roce 2015 a zastupitelstvo olomouckého kraje schválilo 24.4.2015 přidělení dotace z POV 2015 ve výši 300 000,- Kč.

15.5.2015 byla ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána firma s nejnižší nabídkou PEGAS – SLUŽBY a.s. Přerov.

Smlouva o dílo byla podepsána 21.5.2015 s termínem zahájení 25.5.2015 a ukončení realizace 17.7.2015.

Tento termín ze strany dodavatele stavby nebyl dodržen a zastupitelstvo bylo požádáno o prodloužení termínu realizace. Zastupitelstvo obce Lazníčky schvaluje Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo svým usnesením č.: 2015/6/57 ze dne 5.8.2015, který prodlužuje dobu realizace opravy do 24.8.2015.

Bohužel ani tento termín nebyl ze strany dodavatele dodržen a starostka obce byla nucena požádat Olomoucký kraj o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byl schválen zastupitelstvem OK dne 25.9.2015 a mění dobu realizace projektu do 31.12.2015.tento Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem dne 29.9.2015 usnesením č.:2015/7/65.

Dokončená stavba byla nakonec předána realizační firmou dne 11.9.2015.

Při opravě se na staré budově vyskytly některé dodatečné práce, které nebyly zřejmé při zadání VZ a které se dají očekávat u takto starého objektu. Nutné vícepráce byly posouzeny a odsouhlaseny TDI, projektantem i starostkou obce. Na straně druhé některé práce v původním výkazu výměr se nerealizovaly.

Po odečtu méněprací a připočtení víceprací se oprava kaple realizovala za částku 941 429,51 Kč. Faktura byla řádně dodavateli stavby uhrazena – viz přílohy.

To, že se oprava kaple podařila i díky zvolené historické kombinaci barev a nyní stojí uprostřed Lazníček opravená kaple, je i díky velkému podílu příspěvku Olomouckého kraje a a je občany i návštěvníky oceňována. 

Dagmar Kubzová
V Lazníčkách 13.10.2015

Rekonstrukce kaple-01 Rekonstrukce kaple-02

Kaple po rekonstrukci-01 Kaple po rekonstrukci-02

Pamětní list-01 Pamětní list-02

http://www.kr-olomoucky.cz/https://www.olkraj.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.htmlKÚ Ol. kraje podpořil z programu POV 2018 projektovou dokumentaci na ČOV a kanalizaci obce Lazníčky

-----------------------------------

logo sfžp.png-

----------------------------

MAS MORAVSKÁ BRÁNA

 ---------------------------Mikroregion Pobečví ---------------------------

KONTAKT

Obecní úřad LAZNÍČKY
Lazníčky 35
751 25 Veselíčko

Tel.: 581 033 033
Mobil: 774 072 076
Email: obec@laznicky.cz
Web: www.laznicky.cz

Úřední hodiny:
Pondělí:  08:00 - 11:30

             13:00 - 17:00
            

GPS: 49°32'40.552"N, 17°27'37.653"E

mapa >>

Kontakt ke stažení ve formátu PDF:

Kontakty pdf

Sídlo obecního úřadu

obecni urad.jpg

Úvodní stránka

www.laznicky.cz

Názory občanů

Chcete se podělit o svůj názor s ostatními?
Chcete napsat svůj názor na dění v obci, na různé akce, na cokoliv, co se nás v Lazníčkách přímo dotýká? Napište nám a my váš názor zveřejníme. Zveřejňujeme výhradně názory psané slušnou formou a podepsané celým jménem pisatele.
Názory občanů najdete v samostatné sekci se stejným názvem.
Své názory pište na email mistostarosty:

mistostarosta@laznicky.cz

Napište starostce

Máte nějaké otázky na starostku nebo jí chcete sdělit svůj názor? Napište jí zde:

starostka@laznicky.cz

 

Návštěvnost stránek

161007