Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace ke "kotlíkovým" dotacím najdete v záložce Obec - Praktické informace - Kotlíkové dotace. Nebo zde...

HASIČI RADÍ - INFORMAČNÍ LETÁKY IZS ČR

Štítky:

Nábor malých fotbalistů

fotbal.jpg


Publikováno 30. 4. 2024 15:43

Bioodpad

Datum konání: 3. 4. 2024

Vážení občané,

V letošním roce nás čekají změny v souvislosti s bioodpadem. Ke konci loňského roku pan Klein, který nám po léta bioodpad svážel a zpracovával, ukončil živnostenskou činnost a my jsme přišli o zpracovatele bioodpadu. Co se týká svozových firem a kompostáren, většina má plné kapacity a pokud kapacitu mají, tak je to pro nás velmi nevýhodné z hlediska vzdálenosti, ceny za tunu bioodpadu a k tomu se pojí i cena za svoz. Běžně se ceny bioodpadu u svozových firem pohybují okolo 900 Kč/tunu bez dopravy, a ne každá firma je ochotna vyvážet hnědé kontejnery, některé firmy (bohužel ty pro nás nejbližší) bioodpad vyváží pouze z velkých železných kontejnerů, kterými obec Lazníčky nedisponuje. V minulých letech občané Lazníček vyvezli do bioodpadu 30 tun materiálu. Ceny pana Kleina a jeho Malé kompostárny byly lidové a platilo se pouze za svoz nádoby. Pokud bychom nechali bioodpad svážet zpracovatelskou firmou za každou cenu, zásadně by se tím prodražilo odpadové hospodářství a vedlo by to k dalšímu zvýšení poplatku za odpady. To je věc, o kterou nikdo z nás nestojí. Situaci řešíme, sezóna zahradnická začíná a nechceme, aby vám bioodpad přerůstal přes hlavu. Proto jsme jako dočasné řešení, pod dohodě s panem Kleinem i družstvem, zvolili ukládání (tzv. deponii) bioodpadu na obecním pozemku v polích za Lazníčkami. Deponie je ze zákona možná jen na omezenou dobu a omezeném množství a nám to poskytne čas k zajištění zpracovatele a pro vás možnost bioodpad vyvážet.

Proto prosíme všechny občany, využívající hnědých obecních nádob na bioodpad, o spolupráci a součinnost při řešení této komplikované situace. Omezte prosím množství vyváženého bioodpadu a využívejte více kompostérů, které jste měli v minulých letech možnost zdarma získat od obce, případně si založte na zahradě kompost svůj, jistě to časem i vy sami oceníte v možnosti využití vzniklého kompostu k pěstování zeleniny nebo přihnojení ovocných i okrasných stromů.  

Podle zákona 541/2020 Sb. je každý občan povinen předcházet vzniku odpadu, a i z této povinnosti apelujeme na občany, aby se snažili předcházet vzniku nejen bioodpadu. Vyvážení a zpracování odpadů do budoucna bude stát více a více peněz a všichni bychom peníze raději využili jinak než za poplatky za popelnice.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

PK


Autor: pk Publikováno 3. 4. 2024 9:37

Lekce Jógy Daskabát

Datum konání: 25. 3. 2024

Leták Jóga_Daskabát.jpeg


Publikováno 25. 3. 2024 8:57

Uzavírka silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd

Datum konání: 8. 4. 2024 - 15. 11. 2024

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd při akci „II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou“ v termínu od 8. 4. 2024 do 15. 11. 2024.

Stavební práce budou rozděleny do několika etap. Níže uvádíme popisy změn ve vedení spojů veřejné linkové dopravy v průběhu 1. etapy v termínu od 8. 4. 2024 do 15. 7. 2024.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 891343, 891344, 891345, 891347, 891348, 891349 a 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a linky 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Linka 891343

Spoje č. 43, 19, 2, 42 nebudou obsluhovat zastávku Přáslavice,,Bistro s náhradou obsluhou zastávky Přáslavice,,rest.

Linka 891344

Spoje č. 3, 317, 41, 319, 15, 5, 7, 2, 20, 316, 6, 18, 8, 14 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 – ul. Na Kamenici – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,,hor.zast. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.

Zastávky Přáslavice,,Bistro a Daskabát,,dol.zast. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Přáslavice,,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před penzion Farmářská Bašta k náhradním označníkům.

Linka 345 (890345, 891345)

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská– III/03554 ul. Olomoucká – II/437 – ul. Na Kamenici – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,,hor.zast. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.

Spoj č. 46 bude končit trasu v zastávce Přáslavice,,Kocourovec.

Spoje č. 7, 48 nebudou obsluhovat zastávku Daskabát,,hor.zast.

Zastávky Přáslavice,,Bistro a Daskabát,,dol.zast. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Přáslavice,,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před penzion Farmářská Bašta k náhradním označníkům.

Linka 891347

Spoje č. 3, 33, 51, 11, 9, 99, 21, 88, 8, 10, 50, 16, 52, 20, 22, 26, 34, 28 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici III/4366 – III/44318 – s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc. – II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,,Kocourovec. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.

Zastávky Přáslavice,,Bistro nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přáslavice,,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Linka 891348

Na spojích této linky dochází pouze k drobným časovým úpravám v průběhu jednotlivých spojů.

Linka 891349

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici II/437 – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – III/03554 ul. Olomoucká – II/437 – ul. Na Kamenici – s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Daskabát,,hor.zast. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.

Spoj č. 7 bude začínat trasu v zastávce Přáslavice,,Kocourovec.

Zastávka Daskabát,,dol.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přáslavice,,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Zastávka Daskabát,,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 650 m směrem Velký Újezd před penzion Farmářská Bašta k náhradním označníkům.

Linka 891350

Zastávka Přáslavice,,Kocourovec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca 250 m směrem Přáslavice k náhradním označníkům.

Na dotčené linky 890345, 891343, 891344, 891345, 891347, 891348, 891349 a 891350 byly vypracovány návrhy výlukových jízdních řádů, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Jízdní řády přikládáme v příloze k nahlédnutí.


Publikováno 19. 3. 2024 15:44

Uzavírka: III/44318 Hlubočky, Mariánské Údolí - kř. III/44317 - ul. Nádražní x ul. Olomouc

Datum konání: 18. 3. 2024 - 30. 6. 2024

z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 18. 3. 2024 do 30. 6. 2024 k částečné uzavírce silnice III/44317 ul. Olomoucká a úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v místě jejich křížení v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024 částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Etapy 1“)částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

Na zmíněné linky (891343, 891348, 891349, 891350) byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Schválené jízdní řády přikládáme v příloze.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.


Publikováno 13. 3. 2024 12:00

Dopravní omezení - neprůjezdnost místní komunikace

Vážení občané,
od 4. března do 7.března bude místní část Pačlavice neprůjezdná z důvodu výkopových a vrtacích prací na kanalizaci. Výkopové práce budou probíhat každý den od cca 7:00. V pozdních odpoledních hodinách bude tento úsek s opatrností průjezdný.
Prosíme obyvatele Sušírny a Pačlavic aby si zavčasu přeparkovali auta a měli tak možnost odjet.
Děkujeme za pochopení.

Autor: pk Publikováno 1. 3. 2024 12:30

Informační leták POLICIE ČR

Datum konání: 28. 2. 2024

☝???? Co je dobré o falešných bankéřích vědět?

 ???????????? Požívají spoofing –

Podvodníci UMÍ VELMI DOBŘE NAPODOBIT TELEFONNÍ ČÍSLA BANK I JINÝCH INSTITUCÍ, dokonce i POLICIE. Na displeji Vašeho telefonu se tak může úplně v pohodě objevit název banky nebo číslo infolinky, které je Vám dobře známo. 

 ???????????? Dávají pocit věrohodnosti –

Mnohdy, aby podpořili věrohodnost svého tvrzení, tě ujistí, že se případem již zabývá policie, případně tě utvrdí v tom, že ti vzápětí zavolá také policista, jenže ten bude bohužel také falešný. 

 ❌???? Neexistuje žádná bezpečná úschovna peněz –

Ani bitcoinmat ani “bezpečný” účet, ti peníze nezachrání. 

 ???????????? A co ještě bys měl vědět?

Nemyslet si, že nenaletíš!

Prokoukl Jaro.jpg


Autor: pk Publikováno 28. 2. 2024 11:16

IDSOK - zdražení papírového jízdného

Datum konání: 5. 1. 2024

Zdražení_jízdného.png


Autor: pk Publikováno 5. 1. 2024 8:42

Harmonogram svozu odpadů 2024

Datum konání: 2. 1. 2024

Lazníčky_2024_Stránka_1.jpg


Autor: pk Publikováno 2. 1. 2024 11:19

Infolinka k dani z nemovitých věcí za rok 2024

Leták - infolinka DNV.jpg


Autor: pk Publikováno 2. 1. 2024 11:13