Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace ke "kotlíkovým" dotacím najdete v záložce Obec - Praktické informace - Kotlíkové dotace. Nebo zde...

HASIČI RADÍ - INFORMAČNÍ LETÁKY IZS ČR

Štítky:

Pozvánka na Floru Olomouc Hortikomplex a Rozkvetlé památky

Datum konání: 29. 9. 2022 - 2. 10. 2022

Vážení,

srdečně Vás a Vaše spoluobčany zveme na tradiční výstavu Flora Olomouc – Hortikomplex, která se uskuteční od 29. září do 2. října na Výstavišti Flora Olomouc. Letošní ročník připomene 200. výročí narození Gregora J. Mendela – objevitele základních principů dědičnosti.

Součástí této tradiční a velkolepé akce jsou kromě bohatého doprovodného a kulturního programu oblíbené zahradnické trhy s bohatou nabídkou výpěstků, nářadí pro kutily a zahradnických či domáckých potřeb.

Návštěvníci se mohou těšit také na festival gastronomie a nápojů Olima, ochutnávky vína v rámci akce Dny moravských vín, soutěž pro žáky základních škol Dýňodlabání či na prodejní Mezinárodní včelařskou výstavu Hanácká včela.

Ve stejném termínu začíná i akce Rozkvetlé památky, která pokračuje až do 14. října. Do letošního ročníku, se zapojily 3 kostely, které floristé vyzdobí květinovými aranžmá.

S přáním hezkého dne

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17 | 779 00 Olomouc | Česká republika
+420 585 726 245 | +420 604 295 780

Autor: PK Publikováno 1. 9. 2022 8:47

Naturálie 2022 Moravská zemědělská a.s.

Datum konání: 1. 9. 2022

Naturálie 2022 Moravská zemědělská, akciová společnost
Aktuální podmínky nároku na naturálie:
Na naturálie má nárok důchodce Moravské zemědělské, a. s., který má s Moravskou zemědělskou, a. s. uzavřenou pachtovní smlouvu nebo ji přepsal na své rodinné příslušníky. Cena je stanovena na 450 Kč/qv množství 4 q pšenice nebo ječmene.
Možnost nákupu mimo nárok na naturálie je ve výši 900 Kč/q pšenice nebo ječmene.
Kontakt platba: Květoslava Horáková         605 123 556
Kontakt ověření nároku na naturálie: Ing. Martina Hozová 604 295 476
Kontakt pro výdej: Martin Masař               725 295 994
Výdej naturálií proběhne:
- v Prosenicích v garáži za vrátnicí (stejně jako loni)
- v termínech:             12.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                   19.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                   26.10.2022 středa      13:00 – 17:00


Autor: PK Publikováno 1. 9. 2022 8:38

Prodej snáškových kuřic Velký Týnec

Datum konání: 1. 9. 2022

Paní Krutilová oznamuje, 
že bude prodávat snáškové kuřice všech barev ve stáří 16-20 týdnů, malé brojlery a 6-8 týdenní krůťata i směsi a vitamíny k uvedené drůbeži. Objednávky bere na tel. čísle 603 326 248 a nebo na adrese Velký Týnec, Komárov 273.

Autor: PK Publikováno 28. 7. 2022 8:35

Tlaková kanalizace a ČOV Lazníčky

Datum konání: 22. 8. 2022

Vážení občané,

15.8.2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v Operačním programu životního prostředí Výzvu na výstavbu kanalizací a Čistíren odpadních vod. Dnes 22.8.2022 Obec Lazníčky podala do této výzvy žádost o dotaci. Momentálně je pomyslný míč na straně ministerstva a nám nezbývá než čekat na Rozhodnutí.

Jakmile budeme mít další informace budeme vás informovat.


Autor: PK Publikováno 22. 8. 2022 13:36

Návrhy změn jizdních řádů k připomínkování

Datum konání: 22. 8. 2022

Vážení,

vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2022/2023 zasíláme Vám k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které máme v plánu realizovat k celostátním změnám od 10. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na našich webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmen-jizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Děkujeme Vám touto cestou za spolupráci při informování Vašich občanů o možnosti připomínkování JŘ. Zároveň Vás prosíme o součinnost při shromažďování podnětů a připomínek občanů a o zaslání nejpozději do 9. 9. 2022.

Váše připomínky prosím sdělte Obecnímu úřadu do 8.9.2022.


Autor: PK Publikováno 22. 8. 2022 13:22

Informace k jednorázovému příspěvku na dítě

Datum konání: 16. 8. 2022

Jednorázový příspěvěk na dítě ke stažení zde..


Autor: PK Publikováno 16. 8. 2022 8:24

Změna termínu revizí komínů

Datum konání: 5. 8. 2022

Kominicví Olomouc - Jaroslav Šefčík oznamuje, že ze zdravotních důvodů odkládá termíny revizí komínů a kotlů na zaří 2022. Děkujeme za pochopení.


Autor: PK Publikováno 5. 8. 2022 8:44

Čestné prohlášení majitele nemovitosti k likvidaci odpadních vod a platba za stočné

Datum konání: 17. 1. 2022

Prosíme občany o vyplnění Čestného prohlášení majitele nemovitosti k likvidaci odpadních vod na rok 2022.

Čestné prohlášení je nutné předat nejpozději do 15.2.2022 osobně, elektronicky nebo do poštovní schránky Obecního úřadu v Lazníčkách.

Na základě směrnice č. 1/2018 je stočné povinen platit vlastník nemovitosti za všechny osoby, které prokazatelně bydlí anebo podnikají v provozovnách v nemovitostech a vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace. Objekty, které nejsou prokazatelně celoročně obydleny, platí paušál stočného ve výši za jednu osobu a rok.

Pro stanovení ceny stočného je rozhodující počet bydlících osob v dané nemovitosti napojené na kanalizaci. Za bydlící osobu se považuje i taková osoba, která v nemovitosti bydlí, i když není přihlášená k trvalému pobytu. Za bydlící osobu se považuje i osoba, která se z pracovních či studijních důvodů zdržuje na jiném místě. Poplatek za stočné mají povinnost uhradit všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti.

Osoba s trvalým pobytem, která se dlouhodobě (1 rok) v nemovitosti nezdržuje, doloží doklad o zaplacení stočného v místě svého aktuálního pobytu.

Za osoby trvale přihlášené k pobytu, ale dlouhodobě pobývající v zahraničí, podá majitel nemovitosti čestné prohlášení o této skutečnosti.

Při změně trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude placena poměrná část.

U domů a chat, které nejsou prokazatelně celoročně obývané, účtuje se stočné za 1 osobu/rok.


Autor: PK Publikováno 17. 1. 2022 14:34

Vyjádření KIDSOK ke stížnostem na zvýšené jízdné na objízdné trase

Datum konání: 28. 7. 2022

Vážená paní starostko,

reagujeme na Váš email týkající se zdražení jízdného v důsledku objízdné trasy způsobené uzavírkou silnice v obci Výkleky.

Dopravce jsme obratem kontaktovali, abychom zjistili, zda došlo k přislíbené nápravě. Byl dán pokyn řidičům obsluhujícím linku 920515, aby cestujícím, kteří cestují z Přerova směr Lazníčky a opačně nebyla započítána zóna 90. Případně, aby sami cestující na nezapočítávání uvedené zóny řidiče sami upozornili.

Pokud by i přes toto opatření ke komplikacím s odbavením došlo, prosíme tímto cestující, aby obratem kontaktovali infolinku IDSOK 588 88 77 88 v pracovních dnech od 5:00 do 22:30 hodin.

Cestujícím se tímto velice omlouváme za nepříjemnost, která změnou trasy uvedené linky vznikla.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů


Autor: PK Publikováno 28. 7. 2022 8:50

Třídím olej - grilování

Datum konání: 15. 7. 2022

Tridim_olej_Letak A5_grilovani_tisk_sv_písmo_Stránka_1.jpg

Tridim_olej_Letak A5_grilovani_tisk_sv_písmo_Stránka_2.jpg


Autor: PK Publikováno 15. 7. 2022 9:53