Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

PŘIJATÉ DOTACE – OBEC LAZNÍČKY

2023

 • Olomoucký kraj - Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 - 2 400 000 Kč
 • Ministerstvo kulturky - VISK 3 - automatizace knihovních služeb - na pořízení knihovního softwaru a technického vybavení knihovny Lazníčky 26 000 Kčpropagace KUOK Lazníčky .jpg

2022

 • SFŽP - Lazníčky ČOV a tlaková kanalizace 34 mil. Kč

2021

 • 2021 - POV Olomouckého kraje dotace  na prodejnu potravin  49 200 Kč
 • Ministerstvo zemědělství - oprava kamenného kříže směrem k Zákřovu - 65 642 Kč
 • Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021 - pořízení žacího stroje na údržbu zelených ploch sportoviště Kubota - 50 000 Kč.

2020

 • 2020 - POV Olomoucký kraj - dotace na prodejnu potravin 47 400 Kč 
 • 2020 - POV Olomoucký kraj - Obnova a rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu 500 000 Kč
 • 2020 - Státní fond životního prostředí - Vodovodní přivaděč Pančava 2 409 260 Kč

logo-kraj.jpg    logopov-2020.jpg     SFZP_H_CMYK.jpg

2019

 • 2019 - POV Olomoucký kraj - prováděcí projektová příprava kanalizace a ČOV 179 080 Kč

2018

 • 2018 – POV Olomouckého kraje – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ČOV A KANALIZACE LAZNÍČKY: 270 072 Kč
 • 2018 – Olomoucký kraj – OBNOVA LESA: 4 050 Kč
 • 2018 – Ministerstvo pro místní rozvoj - Územní plán Lazníčky 25 600 Kč

2017

 • 2017 – Ministerstvo pro místní rozvoj – ÚZEMNÍ PLÁN LAZNÍČKY: 110 400 Kč
 • 2017 – Ministerstvo životního prostředí – VÝSADBA DŘEVIN V K.Ú. LAZNÍČKY: 160 839 Kč

2016

 • 2016 – Olomoucký kraj – MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN: 5 000 Kč

2015

 • 2015 – Ministerstvo životního prostředí - DOSADBY ZELENĚ NA OKRAJÍCH OBCE: 39 494 Kč
 • 2015 – POV Olomouckého kraje – OPRAVA KAPLE: 300 300 Kč
 • 2015 – POV Olomouckého kraje – OSLAVY VÝROČÍ RODÁKŮ A ŽEHNÁNÍ PRAPORU: 30 000 Kč
 • 2015 – Olomoucký kraj - MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN: 5 000 Kč

2014

 • 2014 - Ministerstvo životního prostředí - KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ: národní dotace – 93 282 Kč, evropské dotace: 1 585 794 Kč (získáno celkem pro všechny obce Mikroregionu Pobečví).

2013

 • 2013 - Olomoucký kraj - VÝSTAVBA  VODOVODU: 5 000 000 Kč

2012

 • 2012 - MŽP – Státní fond životního prostředí - OBNOVA HISTORICKÉ TŘEŠŇOVÉ ALEJE: 65 557 Kč
 • 2012 - Ministerstvo pro místní rozvoj na akci - ,,HŘIŠTĚ PRO RADOST‘‘: 386 920 Kč
 • 2012 - dataprojektor, plátno, příspěvek na obecní výlet: POV Olomouckého kraje – přes Mikroregion Pobečví