Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace ke "kotlíkovým" dotacím najdete v záložce Obec - Praktické informace - Kotlíkové dotace. Nebo zde...

HASIČI RADÍ - INFORMAČNÍ LETÁKY IZS ČR

Štítky:

Úplná uzavírka v Lazníčkách 22.7. - 8. 8. 2024!!!

Datum konání: 22. 7. 2024 - 8. 8. 2024

Vážení občné,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu provádění výkopových prací v komunikaci dojde v termínu od 22. 7. 2024 do 8. 8.  2024 k úplné uzavírce silnice III/43617 v obci Lazníčky.

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s. Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které se budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou.

Zastávka Lazníčky,Pančava nebude obsluhována s náhradou v zastávce Lazníky,Svrčov.

Na zmíněnou linku byl vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Schválený výlukový jízdní řád platný od 22. 7. 2024 do 8. 8. 2024 zasíláme v příloze.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze jednotlivých zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-43617-v-obci-laznicky/.

Příloha:

L920515_240722_588943

uzavírka 22.jpg

 


Autor: pk Publikováno 16. 7. 2024 11:35

Změny od 23.7.2024 - Uzavírka: II/437 Přáslavice - Lipník nad Bečvou Etapa 2

Datum konání: 23. 7. 2024 - 30. 11. 2024

Vážení

z důvodu plánovaného zprůjezdnění úseku Přáslavice – Kocourovec včetně průtahu obcí (pouze pro BUS) budou autobusové linky s platností od 23. 7. 2024 opět vedeny po silnici II/437 v původní trase dle kmenových jízdních řádů s obsluhou zastávek ve stávajících polohách kromě zastávky Přáslavice,Kocourovec, která bude obousměrně přemístěna k náhradním označníkům.

S ohledem na skutečnost, že zmíněné linky jsou i nadále ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice II/436 v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec, zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 345 (souhrnný JŘ 890345 a 891345), 891344, 891347, 891349 a 891350 platné od 23. 7. 2024 do 9. 12. 2024.

Dále přikládáme přepravní opatření týkající se přemístění zastávky Přáslavice, Kocourovec.                                                          

Aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

Bližší informace o uzavírce v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-436-v-useku-trsice-doloplazy-kocourovec/.

 

příloha:

 891344

891347

891349

891350

L920515_240722_588943

lV_0000345

Přepravní opatření - Kocourovec 23.7.2024


Publikováno 19. 7. 2024 10:06

Plánovaná úplná uzavírka Lazníčky 19. 8. - 4. 10. 2024

Datum konání: 19. 8. 2024 - 4. 10. 2024

Vážení občané,

z důvodů opravy krajské komunikace a 1. etapy rekonstrukce a výstavby chodníků v Lazníčkách bude úplná uzavírka krajské komunikace po celou dobu stavební akce. Detaily možností průjezdu obcí občanům Lazníček budou upřesněny. UU 19.8.-4.10..jpg


Autor: pk Publikováno 17. 7. 2024 11:23

Telefonní kontakty stavebníků TK a ČOV

Datum konání: 21. 6. 2023

Ing. Svoboda Roman - BAK stavební společnost - hlavní stavbyvedoucí

603 567 726

Stanislav Krajča - RI STAV - kontaktní osoba ve věcech technických

775 020 134

Ing. Robert Nevrlý - PRESSKAN - technologie čerpacích šachet

777 730 149


Publikováno 21. 6. 2023 9:54

Domovní části kanalizace Lazníčky!

Datum konání: 31. 1. 2024

Povolování domovních částí přípojek splaškové kanalizace Lazníčky.

(tj. odpadní trubka od domu k čerpací šachtě)

Jak bylo zmíněno již před zahájením stavby kanalizace, stavební úřad dle stavebního zákona vyžaduje Územní rozhodnutí (povolení) i na domovní části kanalizace – tj. odpadní trubka z domu do čerpací šachty. Snažili jsme se vyjednat výjimky, aby finanční zátěž pro občany byla co nejmenší, ale stavební zákon je neúprosný. Pro nás to znamená, že povolení domovní části se týká všech.

V této souvislosti je třeba zajistit projektovou dokumentaci k domovní části kanalizace včetně příslušných příloh a vyjádření a podat žádost o Územní rozhodnutí na stavební úřad. Cena projektové dokumentace na domovní část kanalizace se pohybuje v rozmezí 4 až 5 tisíc Korun v případě samostatného zpracování. Platba za projektovou dokumentaci a poplatku za správní řízení je již záležitostí majitelů domů! Při hromadném zpracování zprostředkovaným obcí Lazníčky se cena sníží. Cena pro hromadné zpracování v Lazníčkách je v jednání s projektanty. S obstaráním projektové dokumentace a podáním žádosti o Územní rozhodnutí nabízí pomoc Obecní úřad. Na základě udělené Plné moci starostce veškerou administrativu zajistíme.

Pro občany, kteří by chtěli své povolení řešit prostřednictvím obce, nabízíme možnost zaplacení zálohy ve výši 2 000 Kč (1 000 Kč správní poplatek za Uzemní rozhodnutí a 1 000 Kč záloha na projektovou dokumentaci). Vyúčtování zálohy proběhne do 31.12.2024.

Zájemci, kteří chtějí povolení řešit prostřednictvím Obecního úřadu, nechť se ozvou na tel. č. starostky 774 072 076 nebo email: obec@laznicky.cz v termínu co nejkratším.

Dále prosíme všechny majitele domů v Lazníčkách, kteří ještě nezahájili přípravu elektrického vedení k přípojce kanalizace, nechť neprodleně začnou. Během měsíce února již začnou pracovníci Presskanu montovat čerpadla do připravených šachet. Podmínkou je mít vyhotovenou revizi elektrického vedení k přípojce!

Děkujeme


Autor: pk Publikováno 31. 1. 2024 11:06

Telefonní kontakty

Datum konání: 11. 7. 2023 - 30. 12. 2023

Telefonní kontakty pro občany, kteří potřebují provést práce na přípravě připojení ke kanalizaci.

Elektrikář + revize – František Nábělek – 733 533 828 -

Revize el. – Ivan Vondřík – 773 884 838

Výkopové práce – Miroslav Harnay - 777 480 242

Výkopové práce - pan Horyl - 607 659 968


Autor: PK Publikováno 11. 7. 2023 15:28

Uzavírka: II/436 Přerov - Doloplazy - kř. II/437

z důvodu stavebních prací na rekonstrukci komunikace dojde v termínu od 17. 7. 2024 do 9. 12. 2024 k úplné uzavírce silnice II/436 v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891344, 891345, 891347, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a. s. Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách.

V příloze přikládáme přepravní opatření týkající se změny obsluhy zastávek Doloplazy,u hřiště a Tršice,nám.

Na zmíněné linky byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Tyto výlukové jízdní řády zatím bohužel nebyly schváleny Dopravním úřadem, proto Vám v příloze zasíláme verze postoupené ke schválení (v této podobě již jízdní řády zůstanou). Jakmile budou jízdní řády schváleny budou také k nalezení ve vyhledávačích IDOS.CZ a CESTUJOK a vylepeny na zastávkách.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze jednotlivých zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-436-v-useku-trsice-doloplazy-kocourovec/.

Upozorňujeme, že zmíněné linky jsou i nadále ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice II/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd. Informace o této uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

Přepravní opatření - Tršice od 17.7.2024

Přepravní opatření - Doloplazy od 17.7.2024

lV_0000345

L891350_240717_588688

L891349_240717_588686

L891347_240717_588684

L891344_240717_588680


Autor: pk Publikováno 15. 7. 2024 9:51

Připravované dopravní omezení v Lazníčkáh

Datum konání: 15. 7. 2024

Vážení občané,

v následujících dnech budou zahájeny stavební přípravy před opravou části krajské komunikace (od č.p. 1 po ceduli Lazníčky směr Výkleky) a komunikace v místní části Hýk. Úplná uzavírka krajské komunikace je naplánována od 19. 7. do 4. 8. 2024. Prosíme o zvýšenou opatrnost a případně o poučení Vašich dětí o bezpečném pohybu během výstavby v obci. Děkujeme a přejeme pohodové letní dny.


Autor: pk Publikováno 15. 7. 2024 9:12

MUDr. Keller DOVOLENÁ

Datum konání: 8. 7. 2024 - 19. 7. 2024

MUDr. Peter KELLER

DOVOLENÁ

 8.7.-19.7.2024

Zástup provede ve Vel.Bystřici

MUDr. P. Kafka (MUDr. L. Lakomá)

Po., út., čt., pá. 8:00-11:30,  středa 13:00-17:00

Tel.: 585 351 113

 Pohotovost pro neodkladné případy:

 ve FN, tel. 588442661, nepřetržitě

Rychlá lékařská pomoc: 155


Autor: pk Publikováno 4. 7. 2024 8:43

Veřejná sbírka na pomoc našim členským obcím DSO MB stiženým bleskovými povodněmi.

Datum konání: 3. 7. 2024 - 31. 12. 2024

Dnes byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc našim členským obcím DSO MB stiženým bleskovými povodněmi.povodně_2024.jpg


Autor: pk Publikováno 3. 7. 2024 9:51